Binh pháp kinh doanh của công ty Quân đội

posted in: Bạn có biết? | 0

Trong khi sự khó khăn tác động mạnh đến phần lớn các doanh nghiệp Việt nam khiến doanh thu và lợi nhuận bị suy giảm, thì tại các doanh nghiệp quân đội tình hình lại rất khả quan. Các doanh … Continued

Trả tiền mua hàng

posted in: Hỗ trợ, Quản lý mua | 0

Mô tả Danh mục bao gồm các khoản thanh toán bất kỳ bằng tài khoản hoặc phiếu chi tiền mặt, trên cơ sở hoá đơn mua hàng và bù trừ với các khoản tiền tạm ứng. Danh mục các khoản … Continued

Tài sản cố định (danh mục)

Mô tả Mô hình được áp dụng cho việc quản lý tài sản cố định và hàng tồn kho. Tài sản cố định được phân loại dựa trên hai tiêu chí Danh mục và Địa điểm. Tài sản cố định … Continued

Khách hàng trả tiền

posted in: Quản lý bán | 0

Mô tả Hóa đơn bán hàng là một chứng từ đầu ra khi bán các hàng hóa hoặc dịch vụ cho khách.Mỗi hoá đơn được giao cho một khách hàng riêng biệt và có mã số duy nhất. Tổng giá … Continued

Trả lại hàng

posted in: Quản lý bán | 0

Mô tả Trả lại hàng là 1 hành động thực hiện khi phải trả lại hàng cho nhà cung cấp sau khi đã mua hàng hoặc khách hàng mua của doanh nghiệp bạn sau đó trả lại. Tại đây bạn … Continued

Hóa đơn từ phiếu nhập

posted in: Quản lý bán | 0

Tại đây bạn có thể tạo ra một hóa đơn từ phiếu giao hàng. Để lập hoá đơn, phiếu giao hàng phải được đăng. Việc tạo hóa đơn sẽ không diễn ra khi hàng bán còn ở trong kho. Cách … Continued

Phiếu xuất từ hóa đơn bán

posted in: Hỗ trợ, Quản lý bán | 0

Mô tả Tại đây bạn có thể lập ra một phiếu xuất hàng từ hợp đồng bán hàng.. Để lập phiếu xuất hàng, lệnh bán phải được đăng. Việc tạo phiếu xuất vẫn diễn ra ngay cả trong trường hợp … Continued

Hóa đơn từ phiếu xuất

posted in: Hỗ trợ, Quản lý bán | 0

Mô tả Tại đây bạn có thể tạo ra một hóa đơn từ hợp đồng bán hàng. Để lập hoá đơn, lệnh bán phải được đăng. Việc tạo hóa đơn sẽ không diễn ra khi hàng bán còn ở trong … Continued