Dục tốc bất đạt

| |

Thông tư 20 của Bộ Khoa học-Công nghệ nhằm hạn chế việc nhập khẩu máy móc, thiết bị cũ là một động thái nhanh nhạy, có trách nhiệm, nhưng đã không tính hết... XEM CHI TIẾT