Danh mục hàng

Mô tả của danh mục

Các danh mục (Catalog) là danh sách các sản phẩm và dịch vụ được sử dụng trong các giao dịch thương mại. Các chúng từ mua và bán có chứa danh sách mặt hàng với số lượng, giá cả cùng các thuộc tính khác. Bạn nên nhập danh mục hàng hoá và dịch vụ trước khi bắt đầu triển khai RVX Manager, mặc dù bạn có thể thêm hoặc cập nhật hàng bất cứ lúc nào. Việc phân loại mặt hàng và mã hóa là một nhiệm vụ rất quan trọng bởi vì nó sẽ được phản ánh trong báo cáo doanh số bán hàng và hàng tồn.

Tạo mới mặt hàng trên danh mục

Các mặt hàng phải có các yếu tố sau đây:

 • Mã – mục được tìm kiếm và xác định bằng một mã chữ số duy nhất (32 ký tự). Các mục của mã cần phải có một ý nghĩa và không ngẫu nhiên tạo ra. Bạn nên sử dụng mã nhà sản xuất hoặc một cách dễ dàng để nhớ sự kết hợp của các chữ cái
 • Tên – mô tả ngắn và được in trên các tài liệu
 • Mã vạch – được sử dụng cho các mục tìm kiếm bằng cách sử dụng một máy quét mã vạch
 • Mô tả – tùy chọn mô tả dài hoặc chú thích
 • Loại – sau khi bạn chọn thể loại của mặt hàng, các tài khoản kế toán và các trường về tồn sẽ được thừa hưởng từ các mặt hàng thuộc cùng loại được lựa chọn
 • Chủng – bạn phải chọn một chủng nằm trong loại đã được lựa chọn
 • Thương hiệu – thương hiệu của mặt hàng hoặc nhà sản xuất sản phẩm đã chọn
 • Tài khoản tồn – Tài khoản được sử dụng cho module kế toán giao dịch hàng
 • Tài khoản giá vốn – Tài khoản được sử dụng cho kế toán tính giá vốn hàng
 • Tài khoản lợi nhuận – Tài khoản được sử dụng trong module kế toán tính lợi nhuận bán hàng
 • Thuế GTGT – phần trăm thuế GTGT của mặt hàng
 • Giá bán – giá bán được sử dụng trong việc bán các chứng từ (hoá đơn, đơn đặt hàng, đơn giao hàng). Trường đầu tiên bạn phải đưa giá bán chưa có thuế GTGT. Trong trường thứ hai bao gồm giá trị có thuế GTGT sẽ được tự động tạo ra, tùy thuộc vào thuế VAT
 • Ngoại tệ bán – ngoại tệ dùng để tình giá bán hiện bằng một đồng tiền thay thế, khác sau đó tiền tệ quốc gia của bạn
 • Tiền tệ – chọn loại tiền tệ mà bạn muốn thể hiện giá bán trên chứng từ của bạn
 • Ngừng hoạt động – bạn có thể sử dụng tùy chọn này cho một mục bạn không còn sử dụng hoặc bạn không muốn xuất hiện trong danh sách các mục của bạn
 • Tồn – ở đây bạn có thể định nghĩa các thuộc tính chi tiết của mục, chẳng hạn như đơn vị đo lường, Trọng lượng, thể tích, hoặc bảo hành, để xác định chính xác
 • Tác động tồn – sử dụng tùy chọn này để xác định xem mặt hàng đó có tác động tồn hay không (dịch vụ không tác động, mặt hàng có tác động)

Quản trị doanh mục

Xem danh mục

Theo mặc định, các danh mục hiển thị các cột mã, tên, đơn vị đo lường, số lượng tồn và giá bán. Nếu mặt hàng được đánh dấu có tác dụng tồn, thì trong danh sách bạn sẽ thấy số lượng tồn, đồng thời các số lượng giữ cho khách hàng và chờ đợi từ các nhà cung cấp. Các số lượng tồn đang hiện có tại vị trí của người dùng.

Tìm kiếm trong danh mục

Bạn có thể tìm kiếm các mặt hàng bằng mã hàng, tên, mã vạch, thể loại hoặc bất cứ cột nào khác trong các cột combo-box. Nếu bạn muốn lọc nhanh chóng một mặt hàng thuộc một loại hàng hoặc chủng hàng cụ thể nào đó, bạn có thể sử dụng nút Hành động của danh sách.

Chỉnh sửa một mặt hàng

Chỉ có Quản trị viên hoặc người được phân quyền cao cấp mới có thể chỉnh sửa mã của mặt hàng, tài khoản và đánh dấu tác dụng tồn, nếu mặt hàng đã được sử dụng bên trong một chứng từ nào đó. Sử dụng nút Sửa (Edit) để sửa đổi danh mục, loại, chủng, giá cả và các thuộc tính khác của các mặt hàng.

Xóa một mặt hàng

Bạn không thể xoá một mặt hàng đã được sử dụng trong một chứng từ nào đó. Nếu bạn không còn sử dụng nó, và bạn không muốn xuất hiện trong danh mục, bạn nên đánh dấu “Không hoạt động” khi vào sửa mặt hàng.

Bình luận