Điều khoản thỏa thuận sử dụng

Xin vui lòng đọc kỹ Thỏa Thuận Sử Dụng (“Thỏa Thuận”) trước khi tiến hành tải, cài đặt, sử dụng bất kỳ ứng dụng (“Ứng Dụng”), phần mềm hoặc dịch vụ nào của Công ty Cổ phần Phần mềm VIAMI (“VIAMI”) cung cấp. Bạn chấp thuận và đồng ý bị ràng buộc bởi các quy định và điều kiện trong Thỏa Thuận này một khi đã thực hiện các thao tác với phần mềm. Trường hợp Bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản sử dụng nào của chúng tôi, xin vui lòng không tải, không cài đặt và không sử dụng hoặc tự tháo gỡ Ứng Dụng ra khỏi thiết bị di động của Bạn.

Cập nhật

Thỏa Thuận này có thể được cập nhật thường xuyên bởi VIAMI, phiên bản cập nhật sẽ được chúng tôi công bố tại website. Phiên bản cập nhật mới sẽ tự động thay thế cho các quy định và điều kiện trong thỏa thuận ban đầu. Bạn có thể truy cập vào Ứng Dụng hoặc website trên đây để xem nội dung chi tiết của bản cập nhật.

Quyền sở hữu

Website/Ứng Dụng này được phát triển và sở hữu bởi VIAMI, tất cả các quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến Ứng Dụng (bao gồm nhưng không giới hạn mã nguồn, hình ảnh, dữ liệu, thông tin, nội dung chứa đựng trong Ứng Dụng; các sửa đổi, bổ sung, cập nhật của Ứng Dụng) và các tài liệu hướng dẫn liên quan (nếu có) sẽ thuộc quyền sở hữu duy nhất của VIAMI và không cá nhân, tổ chức nào được phép sao chép, tái tạo, phân phối, hoặc mọi hình thức khác xâm phạm tới quyền sở hữu nếu không có sự đồng ý và cho phép bằng văn bản của VIAMI.

Bạn không được phép có các hành vi sau đây nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của VIAMI:

 • Sao chép, chỉnh sửa, tái tạo, tạo ra sản phẩm mới hoặc phiên bản tái sinh trên cơ sở Ứng Dụng này;
 • Bán, chuyển giao, cấp quyền lại, tiết lộ hoặc hình thức chuyển giao khác hoặc đưa một phần hoặc toàn bộ Ứng
 • Dụng cho bất kỳ bên thứ ba;
 • Sử dụng Ứng Dụng để cung cấp dịch vụ bất kỳ cho bên thứ ba (tổ chức, cá nhân) mà không được sự đồng ý của VIAMI;
 • Di chuyển, xóa bỏ, thay đổi bất kỳ thông báo chính đáng hoặc dấu hiệu nào của Ứng Dụng;
 • Thiết kế lại, biên dịch, tháo gỡ, chỉnh sửa, đảo lộn thiết kế của Ứng Dụng hoặc nội dung Ứng Dụng;
 • Thay đổi hoặc hủy bỏ trạng thái ban đầu của Ứng Dụng;
 • Sử dụng Ứng Dụng để thực hiện bất kỳ hành động gây hại cho hệ thống an ninh mạng của VIAMI, bao gồm nhưng không giới hạn sử dụng dữ liệu hoặc truy cập vào máy chủ hệ thống hoặc tài khoản không được phép; truy cập vào hệ thống để xóa bỏ, chỉnh sửa và thêm các thông tin; phát tán các chương trình độc hại, virus hoặc thực hiện bất kỳ hành động nào khác nhằm gây hại hoặc phá hủy hệ thống mạng;
 • Các hình thức vi phạm khác.

Tài khoản

Bạn có quyền sử dụng Website/Ứng Dụng và các dịch vụ liên quan mà chúng tôi cung cấp, sau khi được chúng tôi cấp tài khoản và chỉ được sử dụng nhằm mục đích quản trị các dữ liệu và doanh nghiệp của mình.

Xử lý vi phạm

Trường hợp Bạn vi phạm bất kỳ quy định nào trong Thỏa Thuận này, VIAMI có quyền ngay lập tức khóa tài khoản của Bạn và/hoặc xóa bỏ toàn bộ các thông tin, nội dung vi phạm, đồng thời tùy thuộc vào tính chất, mức độ vi phạm Bạn sẽ chịu trách nhiệm trước cơ quan có thẩm quyền, VIAMI và bên thứ ba về mọi mặt thiệt hại gây ra bởi hoặc xuất phát từ hành vi vi phạm của Bạn.

Cam kết bảo mật thông tin

Chúng tôi cam kết giữ bí mật tuyệt đối tất cả thông tin mà Bạn cung cấp và sử dụng tại Website/Ứng Dụng. Chúng tôi không thu thập trái phép các thông tin của Bạn và tuyệt đối không tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba nào.

Thông tin liên hệ

 • Công ty Cổ phần Phần mềm VIAMI
 • Địa chỉ: 27 phố Cầu Giấy, quận Ba Đình, Hà Nội
 • MST: 0101574667