Quyết định tốt hơn

Một doanh nghiệp muốn  duy trì tăng trưởng và giữ vững được năng lực cạnh tranh, điều cần thiết, không còn lựa chọn nào khác, là phải tham gia toàn diện vào hệ thống kinh doanh toàn cầu. Tách rời khỏi những thông tin đa chiều sẽ gây lãng phí thời gian, năng lượng, tiền bạc và quan trọng nhất đó là một trong những yếu tố góp phần đưa ra những quyết định nghèo nàn. Nâng cao chất lượng và khả năng đánh giá nhìn nhận thông tin kinh doanh là chìa khóa gia tăng sự hài lòng của khách hàng đồng thời góp phần cải thiện lợi nhuận cho công ty bạn

Chương trình quản lý RVX là công cụ trợ giúp từ các doanh nghiệp nhỏ tới doanh nghiệp cỡ trung nhìn nhận quy trình hoạt động một cách rõ ràng hơn. Tích hợp các dữ liệu toàn doanh nghiệp đảm bảo bạn sẽ có tầm nhìn bao quát hơn trong các lĩnh vực kinh doanh, từ đó giúp bạn xác định được mức độ quyết định chiến lược cho các hoạt động thường nhật. Hiểu biết sâu sắc về sự kiểm kê và dữ liệu tài chính giúp RVX dễ dàng xác định cơ hội nhằm tiết kiệm chi phí và cải tiến hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp.

Một tầm nhìn ở mức độ cao các chỉ số then chốt của kinh doanh sẽ tạo điều kiện dễ dàng đưa ra các quyết sách nhanh chóng và chính xác hơn. Và đó cũng là cách thâm nhập sâu hơn vào tất cả lĩnh vực tại ngay thời điểm quan trọng cần chỉ ra các quyết sách đúng thời điểm khi nào và ở đâu bạn muốn thâm nhập

Hệ thống quản lý RVX cung cấp các báo cáo về các vấn đề then chốt. Nó đem lại các thông tin sống động về thể trạng công ty bạn hay ứng dụng hệ thông thông tin này, lãnh đạo doanh nghiệp sẽ có được những bản báo cáo mang các thông tin xác thực sinh động nhất về doanh nghiệp

Hệ thống báo cáo RVX theo dõi và phân tích dữ liệu giúp bạn theo dõi hiệu quả kinh doanh và xác định hướng phát triển. Thời gian thực tế để xử lý thông tin cho phép bạn khảo sát và báo cáo về mức độ đơn đặt hàng hiện tại, hiệu suất cung ứng, giá trị hàng tồn kho, đơn đặt hàng quá hạn, các khoản phải thu và khoản phải trả bằng biểu đồ (một cách sinh động) và nhiều hơn thế nữa.

Mô hình kế toán RVX cung cấp những  báo cáo tài chính cùng khả năng phân tích hữu hiệu giúp bạn theo dõi sát sao tình trạng tài chính để có những biện pháp quản lý thông tin đồng thời tạo và theo dõi ngân sách cho công ty. Với một cái nhìn bao quát toàn bộ các hoạt động của các doanh nghiệp, bạn có thể dễ dàng nắm được thông tin tóm tắt diễn biến hoạt động của doanh nghiệp mình, cũng như chi tiết hoạt động thường nhật và sẵn sàng cho những báo cáo trình bày về chất lượng hàng hóa.

To sustain growth and remain competitive, an integrated enterprise business system is no longer an option — it’s a necessity. Disconnected islands of information waste your company’s time, energy, money and, most importantly, contribute to poor decision making. Increasing the quality and visibility of business information is the key to increased customer satisfaction and improving your bottom line.

RVX Manager helps small-businesses to mid-size enterprises see more clearly. Integration of data across the enterprise ensures that you have greater visibility in all areas of your business, from a strategic decision level to daily operations. Insight into inventory and financial data makes it easy to identify opportunities for cost savings and efficiency improvements.

A high-level view of key business indicators facilitates faster and more accurate management decisions – and an intuitive interface puts all of this at your fingertips when and where you want it.

RVX Manager provides management reports for those key elements that provide vital information on the health of your company.

RVX Reports tracks and analyzes data that helps you monitor business performance and identify trends. Real-time information allows you to examine and graphically report on current bookings levels, vendor performance, inventory valuation, past due work orders, accounts receivable and accounts payable, and much more.

RVX Accounting  module provides advanced financial reporting and analysis capabilities to help you monitor the financial status of your company, manage financial information, generate and track budgets. With a global view of your business you can review summary information, drill down into transaction level detail, and prepare quality-presentation reports.

Bình luận