Tăng năng suất lao động và giảm giá thành

Chương trình quản lý RVX đảm bảo quy trình quản lý luồng thông tin khép kín cho công ty, giúp bạn có thể kiểm soát được thời gian thực tế tạo ra hiệu suất cao cho doanh nghiệp. Dưới đây là một số ý kiến của những khách hàng đã sử dụng ERP một cách hiệu quả:

Giảm tải việc nhập dữ liệu và các sai sót

RVX Manager thiết lập, tập trung các thông tin của doanh nghiệp thành một hệ thống và được kiểm soát chặt chẽ. Điều này có nghĩa là không cần quá nhiều các phòng ban khác nhau giám sát luồng thông tin quan trọng, giảm các thủ tục giấy tờ, do đó làm giảm thiểu khả năng sai sót.

Cắt giảm chi phí hoạt động

Khả năng hiển thị trọn vẹn các chỉ số hiệu suất trên nền tảng hàng tháng, hàng quý hoặc hàng năm, cung cấp đầy đủ thông tin trên từng phút, chính xác những gì đang diễn ra  và những gì sắp xảy ra với doanh nghiệp của bạn trước khi quá muộn để có thể tiến hành điều chỉnh. Dự báo chính xác nơi mà các khoản tiền đầu tư của bạn cần phải được cắt giảm, chương trình quản lý RVX có thể cung cấp thông tin này cả ở mức độ tóm tắt và ở mức độ chi tiết.

Tăng thông

Dự báo được tắc nghẽn có thể xảy ra trước khi chúng xảy đến là chìa khóa để tăng thông và chương trình quản lý RVX giúp mọi hoạt động trong doanh nghiệp của bạn hiện lên rõ ràng. Lập danh mục bán hàng hiệu quả hơn cũng làm giảm thời gian chết và giảm việc làm thêm giờ.

Giảm thời gian lựa chọn nguyên liệu đầu vào.

Cập nhật thông tin từng phút hiệu suất của các nhà cung ứng các nguyên vật liệu cần thiết cho hoạt động sản xuất của doanh nghiệp, nhờ đó bạn có thể thoải mái lựa chọn các nhà cung cấp thích hợp và đưa ra các yêu cầu về nguyên liệu giúp họ đáp ứng bạn một cách nhanh chóng và thuận lợi.

Cải thiện thời gian giao hàng

Báo cáo chi tiết về shop floor và nguyên vật liệu cho bạn thấy nơi nào có thể gây tắc nghẽn hoặc các vấn đề trong chuỗi cung ứng đầu vào và trên shop floor  có thể sẽ mất thời gian sửa chữa trước khi chúng gây ra một vấn đề trong quá trình giao hàng. Ngoài ra, dữ liệu được hiển thị cụ thể sao cho những vật phẩm có sẵn sẽ được đem đi bán, bảo đảm tính khả thi ngày lúc đơn đặt hàng được đặt, để bạn không phải chạy theo một khoảng thời gian giao hàng không thực tế.

Giảm chi phí mua

Dự báo được yêu cầu từ phía nhà cung ứng, lợi dụng tốt hơn các vi phạm về chất lượng, và theo dõi hiệu suất họat động các nhà cung cấp với chương trình quản lý RVX, bạn có thể nhận được giá tốt nhất từ phía nhà cung cấp.

Giảm hàng tồn kho

Cung cấp đầy đủ, phân tích kiểm kê hàng tồn kho thực tế và thông tin lượng vật liệu tính đến thời điểm hiện tại , bạn chỉ phải đặt hàng những nguyên liệu mà bạn cần, mà không cần phải dự trữ hàng tồn kho ” như một sự đề phòng”. Tự động tính toán, điều chỉnh lượng hàng tồn sao cho an toàn và cho phép lượng hàng dư thừa nhất định để giữ hàng trong kho trong một giới hạn thiết lập đồng thời giữ chi phí hàng tồn kho ở mức tối thiểu.

Để nâng cao năng lực

Khả năng hiển thị trọn vẹn danh mục sản phẩm bán cho phép bạn nhìn nhận chính xác những mặt hàng công suất chưa được khai thác hết, và do đó việc sử dụng của danh mục hàng có sẵn là tốt hơn. Để nhanh chóng nâng cao hiệu quả xử lý đơn đặt hàng. Danh mục web cũng có thể được sử dụng để khách hàng có thể trực tiếp đặt hàng.

RVX Manager helps information flow through your company so you can control your business in real-time. Here are just some of the productivity benefits our customers have experienced after implementing ERP:

Less data entry and errors

RVX Manager organizes all of your company’s information into one, centralized system. This means that there is no need for different departments to re-key information and less need for manual paperwork, thus reducing the potential for errors.

Cut operations costs

Complete visibility of your performance indicators on a monthly, quarterly, or annual basis can provide complete, up-to-the-minute information of exactly what is going right and what is going wrong with your business before it is too late to make adjustments. Seeing exactly where your money is going is the first step to cutting costs, and RVX Manager provides this information both at a summary level and at the detail level.

Increase throughput

Seeing upcoming bottlenecks before they happen is the key to increased throughput and RVX Manager does that in a very visible mode.  More efficient scheduling on the shop floor also reduces downtime and overtime.

Reduce lead times

By providing up to the minute information on your vendor’s performance as well as your upcoming materials requirements, you are able to select the appropriate vendors and provide them with information they need to meet your requirements.

Improve on-time delivery

Detailed shop floor and material reporting shows visually where any bottlenecks and/or problems in your supply chain and on your shop floor may be approaching in plenty of time to correct them before they cause a delivery problem. In addition, specific data as to when materials can realistically be shipped are available during the sales order process to ensure that feasible dates are given at the time the order is placed, so that you are not chasing an unrealistic timeframe.

Reduce purchasing costs

By forecasting demand to suppliers, taking better advantage of quantity breaks, and tracking vendor performance with RVX Manager, you can get the best prices from your vendors.

Reduce inventory

By providing complete, real-time inventory analysis and just-in-time material information, you can order what you need when you need it, without needing to stockpile inventory “just in case”. Automatically calculated, adjustable safety stock and surplus levels allow you to keep your inventory within the parameters you set while keeping inventory carrying costs to a minimum level.

Increase order capacity

Complete visibility into your shop floor allows you to see exactly where you have untapped capacity, and therefore better utilization of the shop floor is available. Quick order taking increase the efficiency of order processing. Web catalogs can also be employed to put order taking directly into the hands of your customers.

Bình luận