Cài đặt trên Linux như thế nào

Chuẩn bị trước

 1. Hãy kiểm tra trên máy (server) các dịch vụ Apache, PHP 5.x và MySQL đã được cài đặt, cấu hình và hoạt động trên servers Linux. Nếu bạn chạy trên máy trạm UBUNTU, bạn có thể chạy lệnh sau đây để cài LAMP một cách nhanh chóng nhất: sudo apt-get install php5 php5-gd php5-imagick php5-mcrypt php5-mysql php5-sqlite php5-suhosin mysql-server apache2 sau đó bạn hãy kiểm tra bằng phpinfo() xem nó đã chạy chưa
 2. Tải IonCube extension
 3. Cài đặt IonCube extension trên server của bạn như được hướng dẫn mà chúng tôi đã tạm dịch lại tại đây hoặc bạn có thể tham khảo tài liệu trực tiếp IonCube Loader Installation.

Sau đó khởi động lại dịch vụ apache.

Cài đặt

1. Tải gói RVX Manager Linux từ trang Download

2. Giải nén (Unzip) rvxmanager.zip vào thư mục “web root directory” (ví dụ/var/www/html/xxx)

3. Mở bất cứ Internet browser (Firefox, Chrome…) và duyệt trang http://localhost/rvx/

4. Nếu các dịch vụ đang hoạt động, bạn sẽ nhìn thấy trang “RVX Manager – Tạo cơ sở dữ liệu”.

 • Tên công ty: nhập tên công ty
 • Người dùng MySQL (Username): root (không thay đổi)
 • Mật khẩu MySQL (Password): _ (để trống)
 • Cơ sở dữ liệu MySQL: Company (bạn nên thay đổi)
 • Bấm nút “Tạo cơ sở dữ liệu” và chờ cho đến khi tạo được CSDL thành công và báo “Thành công”.

  5. Nó sẽ dẫn dắt bạn về trang “RVX Manager – Truy cập”.

 • Công ty: Chọn tên công ty
 • Người dùng: admin (mặc định)
 • Mật khẩu: admin (mặc định)
 • Ngôn ngữ: Tiếng Việt/English
 • 6. Bấm “Truy cập” và chúc bạn thành công!

  Bình luận