Tư vấn chuyển đổi số

Trong những năm gần đây, thuật ngữ “Chuyển đổi số” (Digital transformation) đã được Chính phủ và xã hội nhắc đến nhiều trong khi đa số các lãnh đạo doanh nghiệp đã quan tâm và hướng tới. Nó được coi như một vũ khí có sức đột phát cao, giúp các doanh nghiệp nhanh chóng hòa nhạp và đuổi kịp các nước tiên tiến.

ERP là một trong những hệ thống điều hành số quan trọng và là trợ thủ đắc lực cho sự phát của doanh nghiệp. ERP giúp tối ưu hoá nguồn lực của doanh nghiệp, lãnh đạo ra quyết định mọi lúc mợi nơi trong khoảnh khắc, tăng năng suất và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp gấp nhiều lần so với công nghệ máy móc hiện đại nhất…

Ngày nay khái niệm “chuyển đổi số” không còn đơn thuần là ứng dụng CNTT nữa mà nó phải bao hàm một hệ thống ứng dụng, tích hợp dữ liệu từ tất cả các khâu, đòi hỏi một logic kinh doanh tổng thể và quá trình số hóa đồng bộ cho toàn bộ doanh nghiệp. Như vậy “chuyển đổi số” là một bước tiến mới, nó còn rộng lớn và phức tạp hơn gấp bội so với ERP.

Tuy nhiên, theo nghiên cứu của Gartner Group thì “tỷ lệ ERP thất bại nhiều hơn thành công”. Vì sao các doanh nghiệp tiếp tục đầu tư vào ERP với chi phí rất lớn và rủi ro thất bại cao? Làm thế nào để doanh nghiệp chuẩn bị kỹ lưỡng và không phải “đánh bạc” nhất là đổi với quá trình “chuyển đổi số”?

Chúng tôi là một đội ngũ chuyên gia có bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực quản trị doanh nghiệp và CNTT, sẵn sàng giúp Quí doanh nghiệp chuẩn bị một cách có khoa học, đảm bảo cho việc xây dựng “công nghệ quản trị” và “quản trị bằng công nghệ” thành công. Các chuyên gia tư vấn độc lập giúp thiết kế một nền tảng và chiến lược quản trị bền vững, phục vụ cho sự phát triển lâu dài của doanh nghiệp.

Chúng tôi lấy làm vinh dự được đồng hành với Quí doanh nghiệp.

Bình luận