Truyện ngụ ngôn của một người nghèo

Vốn càng nhỏ thì rủi ro càng lớn, khi trong tay bạn chỉ có một quả trứng gà thì chỉ cần có một va chạm nhẹ sẽ có thể mất tất cả.

Có một câu chuyện nói về một người nghèo rằng, một hôm vợ anh ta mua về một quả trứng gà, anh chàng nghèo nói rằng nếu mang quả trứng đi ấp để nở ra một con gà, con gà này lớn lên lại đẻ trứng, trứng sẽ nở ra một đàn gà, dùng đàn gà đổi lấy một con dê, dê mẹ sẽ đẻ ra dê con; đổi dê lấy bò, bò mẹ lại đẻ ra bò con… bán bò đi sẽ mua được ruộng đất, có tiền làm nhà và lấy thêm một vợ bé… Người vợ đang lắng nghe như nuốt lấy từng lời của chồng khi nghe tới đó bỗng nổi giận đùng đùng, cầm ngay quả trứng lên ném mạnh xuống đất cho vỡ nát ra. Giấc mộng của người nghèo bỗng chốc tan thành mây khói.

Vốn càng nhỏ thì rủi ro càng lớn, khi trong tay bạn chỉ có một quả trứng gà thì chỉ cần có một va chạm nhẹ sẽ có thể mất tất cả. Đó chính là chỗ yếu của người nghèo.

Doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt nam hiện cũng trong tình cảnh tương tự, vốn ít nguồn lực hạn chế khiến họ phải luôn cân nhắc tìm ra những cách thức phù hợp nhất để biến quả trứng của mình nở thành vàng.

Nguồn: Unicom

Bình luận