Giải pháp an ninh thông tin tổng thể

Một giải pháp quản trị doanh nghiệp tổng thể đòi hỏi việc thiết lập các quy trình quản trị chặt chẽ, đảm bảo loại trừ các lỗ hổng thông tin, đảm bảo cho những thông tin được lưu thông và kết nối một cách chặt chẽ… là đòi hỏi cấp thiết của mỗi dự án ứng dụng công nghệ thông tin trong các công việc hàng ngày và công tác quản trị doanh nghiệp.

Với kinh nghiệm nhiều năm triển khai giải pháp công nghệ thông tin cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, chúng tôi có thể tổng kết được những điều mà các doanh nghiệp đang thực sự quan tâm, đó là phải đáp ứng ngay những nhu cầu trước mắt cũng như phát sinh khi họ cần tới, dễ dàng sử dụng và ít các chi phí phát sinh, không phải quan tâm hoặc không quá nặng việc bảo trì bảo dưỡng…

Cùng với nhiều năm phát triển các sự án an ninh an toàn thông tin, Công ty VIAMI đã tích luỹ được nhiều ý tưởng giải pháp đáp ứng các yêu cầu chính đáng trên của các doanh nghiệp.

Chúng tôi sẵn sàng cung cấp các dịch vụ tư vấn đầy đủ về an ninh thông tin, ISO 27001, những giải pháp an ninh thông tin phục vụ việc ứng dụng CNTT của doanh nghiệp cũng như công tác bảo vệ cho các ứng dụng đang được sử dụng, v.v…

 

Bình luận