RVX Total Manager

VIAMI Software mới đưa ra cho các doanh nghiệp nhỏ 1 gói đặc biệt gọi là RVX Total Manager. Gói này bao gồm:

 • 1 mini Server đã cài sẵn V-Secure (Hệ quản trị CNTT 1 cửa) hoặc V-Secure được cài trên server có sẵn của khách hàng.
 • Cài đặt sẵn sàng 1 gói Small RVX Manager bao gồm các phân hệ sau đây:
  1. Quản lý hàng hóa và dịch vụ
  2. Quản lý khách hàng và nhà cung cấp
  3. Quản lý mua/chi phí và công nợ nhà cung cấp
  4. Quản lý bán và công nợ khách hàng
  5. Quản lý tồn kho và giá vốn (hạch toán lãi/lỗ)
 • Những tùy chọn nâng cao:
  1. Quản lý số sery và bảo hành
  2. Kế toán tổng hợp
  3. Quản lý công việc
  4. Bảng điều khiển doanh nghiệp
  5. Quản trị kế hoạch
  6. Quản trị nhân sự, tiền lương
  7. Quản trị tài sản cố định
  8. Các module phụ trợ bằng thiết bị di động (IOS/Android)
  9. v.v…

Gói RVX Total Manager được thiết kế đặc biệt cho các doanh nghiệp nhỏ không có nhân lực CNTT nên doanh  nghiệp có thể chỉ cần mua về, đặt lên bàn cắm vào mạng và bật lên là sử dụng được ngay.

 • Không cần cài đặt thêm
 • Không cần triển khai
 • Hướng dẫn sử dụng hệ thống qua mạng
 • Hướng dẫn sử dụng RVX qua mạng
 • Hỗ trợ online thông qua TeamViewer
 • Cập nhật tự động
 • Thêm bớt chức năng cũng hoàn toàn qua mạng
 • Mọi thứ qua mạng nhưng hoạt động hoàn toàn nội bộ, không dùng mạng công cộng.

Gói RVX Total Manager chỉ dành riêng cho các doanh nghiệp nhỏ với tầm nhìn và tư duy lớn nên chi phí rất nhỏ mà đạt được hiệu quả vô cùng lớn.

 

Bình luận