Phương pháp luận RVX Manager

Những modules Quản trị Bán hàng và Quản trị Mua hàng của RVX Manager đã được xác định rõ mục tiêu ngay từ đầu. Những modules đó được thiết kế để đảm bảo sự mềm dẻo và thông suốt giữa 2 quá trình này mà ở mọi doanh nghiệp đều phải trải qua, nó là cột xương sống của mọi kinh doanh.

Đó là lý do chúng tôi tạo ra hai mô-đun trong RVX. Qua đó, hai mô-đun vô cùng quan trọng này sẽ được giám sát một cách linh hoạt, dễ tiếp cận và đem lại hiệu quả cao.

Bằng cách này “Chương trình quản lý RVX” giúp gian hàng trực tuyến của bạn dễ dàng tìm kiếm các đơn đặt hàng và tiến hành gửi hóa đơn cho khách hàng.

Đầu tiên, ở mức độ tiếp nhận, việc lưu trữ các đơn đặt hàng của khách hàng được nhập trực tiếp vào “Chương trình quản lý RVX”, Nhờ đó bạn có thể dễ dàng theo dõi tất cả đơn đặt hàng đã nhập vào cuối tháng hoặc sau một thời gian nhất định, như vậy quá trình quản lý các đơn hàng tưởng chừng như cồng kềnh và phức tạp đã được RVX đơn giản hóa đi rất nhiều.

Một tiện ích lớn không thể phủ nhận nữa là: bạn có thể nhận nhiều đơn đặt hàng cùng lúc từ một khách hàng trong quá trình RVX xử lý đơn hàng, điều đó có nghĩa là khách hàng được đặt nhiều lệnh trong cùng một hoá đơn mua hàng, với một gói hàng cùng một mức phí vận chuyển

Trường hợp một gian hàng trực tuyến quản lý hàng ngàn sản phẩm, mỗi tháng có hàng trăm ngàn mặt hàng được xuất bán, ưu điểm (của chương trình) là một khách hàng với nhiều hơn một đơn đặt hàng sẽ mặc định chỉ phải trả một lần phí giao hàng khi nhận một gói bưu kiện, điều này một lần nữa càng chứng minh được tính hiệu quả và tối ưu hóa của chương trình.

Hơn nữa, RVX hỗ trợ bạn trong việc tính giá trị các đơn hàng và số thu từ những đơn hàng đó qua đó bạn sẽ dễ dàng theo dõi tất cả các đơn đặt hàng đã được giải quyết và  đã gửi hóa đơn tới khách hàng.

Ngoài ra, nếu có một khách đặt nhiều hơn một đơn hàng, với các mặt hàng khác nhau vào các thời điểm khác nhau, bạn vẫn có thể gộp tất cả các lệnh đặt hàng đó với nhau mà không vấn đề gì. Như vậy rõ ràng một ưu điểm nữa của RVX là bạn có thể dễ dàng có một bản ghi chép đầy đủ, rõ ràng các lệnh đặt hàng đối với từng khách hàng cụ thể.

Ứng dụng tương tự được áp dụng trong trường hợp nhiều hóa đơn thanh toán.Nếu khách hàng đặt mua nhiều sản phẩm nhưng lại không cùng một thời gian, việc giao hàng sẽ phải tiến hành qua nhiều giai đoạn, tại những thời điểm khác nhau, sau đó sẽ phải tính tiền hóa đơn nhiều hơn, điều đó có nghĩa là bạn phải nhớ thanh toán cả chi phí giao hàng. Vì vậy, với sự trợ giúp của ứng dụng sale deliveries to invoice”, chắc chắn bạn sẽ quản lý được tất cả các sản phẩm đã giao cho khách hàng. Đây cũng là một ưu điểm lớn mà RVX đem đến cho khách hàng sử dụng.

Xem xét các khía cạnh đó, ta có thể dễ dàng nhận thấy “Quy trình quản lý RVX” là một sự kết hợp hoàn hảo của tất cả các ưu điểm và thiết lập nên mối liên kết chặt chẽ giữa các công đoạn trong hoạt động thương mại. Bên cạnh đó, việc đơn giản hóa hệ thống quản lý góp phần cải thiện hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp  đồng thời làm tăng số lượng các đơn đặt hàng.

Precisely for these reasons in the two modules was created the Processes section. With these sections the monitoring and enforcement of the two very important processes becomes more flexible, accessible and efficient.

This way RVX Manager helps your web shop in the sense that the advantages can be found both at orders and invoices level.

Firstly, at the reception level, the records of customer orders drain directly into RVX Manager where at the end of the mounth or after a certain period of time you can bill all the orders you have registered, thus greatly simplifying this unwieldy and complicated process.

A major advantage is the fact that in terms of processing orders you can bill multiple orders from one customer which means that the client gets full command on a single bill, in one single package and delivery charge.

In the case of a web shop with thousands of products to be administered and other thousands or hundreds delivered monthly, sending one package with multiple orders of a customer means by default only one delivery charge which is an advantage and demonstrates once again the efficiency and optimization of this process.

Moreover, being able to charge multiple orders and receipts you can easily monitor all the orders that have been made and invoiced.

Also, if there is a customer with multiple orders, with different items and different recording date, you will be able to bill all articles on various documents, recorded at different dates with no problem. Consequently this brings a new advantage because you can keep a clear record of orders made by a particular customer.

The same situation applies in the case of multiple billing receipts if some products are delivered to the same customer in several stages, in different time intervals, then charging more receipts means you will not forget to charge any delivery. Therefore, with the help of this process, sale deliveries to invoice, you will have the certainty that you will bill all the delivered products which is another major advantage of using this program.

Considering all these aspects, the advantages of the RVX Manager Processes section make a perfect combination and form a link between all stages of a commercial activity, a link designed to improve the activity of your business and increase the number of orders processed by simplifying their administration.

Bình luận