Quản lý nhân sự

Quản lý đầy đủ hồ sơ, thông tin của nhân viên. Quá trình chấm công, tính lương, các khoản bảo hiểm, thuế TNCN, quản lý phép,… hoàn toàn tự động và linh hoạt. Tự động cập nhật online các thay đổi về bảo hiểm, thuế TNCN và các quy định khác của nhà nước.

Quản lý nhân sự

 •  Thông tin nhân viên
 •  Hồ sơ nhân viên
 •  Lý lịch nhân viên
 •  Quá trình công tác
 •  Quá trình lương
 •  Quá trình phụ cấp
 •  Quá trình đóng bảo hiểm
 •  Và nhiều quá trình khác,…

 Chấm công

 •  Chấm công thủ công: Nhập trực tiếp từ phần mềm hoặc nhận từ file Excel
 •  Chấm công tự động: Nhận trực tiếp từ máy chấm công điện tử.
 •  Quản lý nghỉ phép.

 Tính lương

 •  Thiết lập chính sách lương
 •  Lương thời gian: Lương ngày, lương tháng
 •  Lương sản phẩm
 •  Lương theo bậc
 •  Lương Net
 •  Thiết lập các khoản phụ cấp
 •  Phụ cấp % theo lương
 •  Phụ cấp cố định theo tháng
 •  Phụ cấp cố định theo ngày công.
 •  Phụ cấp theo mức ngày công.
 •  Phụ cấp theo mức giờ công
 •  V.v…
 •  Thiết lập các khoản thu nhập/giảm trừ khác (biệt lệ)
 •  Thưởng
 •  Kỷ luật
 •  Điều chỉnh lương.
 •  V.v…
 •  Tự động gửi phiếu lương riêng qua email cho từng nhân viên.
 •  Tính trợ cấp thôi việc.
 •  Hỗ trợ thanh toán lương nhiều lần.
 •  Tính lương tháng 13
 •  Tự Gross up bảng lương Net.

Quản lý các khoản bảo hiểm, thuế TNCN

 •  Tự động tính và lập các báo cáo về thuế TNCN theo quy định mới nhất.
 •  Tự động tính các khoản: BHXH, BHYT, BHTN, và in các biểu mẫu theo đúng quy định hiện hành.

Quản lý KPIs: KPIs là một hệ thống các chỉ tiêu do doanh nghiệp đưa ra nhằm đánh giá nhân viên, khen thưởng, kỹ luật,…. Các chỉ số KPIs trong phần mềm hoàn toàn do doanh nghiệp tự định nghĩa, tự cho thang điểm và nhận xét, đánh giá.

 

Theo ABC.net

 

Bình luận