Quản lý kho

Việc quản lý hàng tồn kho tốt giúp doanh nghiệp có góc nhìn đa chiều về sản phẩm của mình. Quản lý tồn kho tốt đồng nghĩa với việc quản lý nguồn vốn lưu động tốt, hạn chế được rủi ro trong kinh doanh, đồng thời hạn chế được rủi ro thất thoát hàng hóa: mất hàng, hư hỏng, quá hạn, lỗi thời,…

Quản lý tồn kho:

 •  Tồn kho theo Tổng kho, kho, vị trí, quầy, lô hàng, Serial/Imei
 •  Tồn kho theo màu sắc, quy cách đóng gói,…
 •  Tồn kho theo nhiều đơn vị tính.
 •  Tồn kho tối thiểu, tối đa, tồn kho an toàn (hạn mức tồn kho).
 •  Tồn kho theo mã bộ (kit).
 •  Tuổi hàng tồn kho, vòng quay hàng tồn kho.

 Quản lý hạn tồn kho

 •  Hạn sử dụng
 •  Hạn bảo hành
 •  Hàng lỗi thời
 •  Hàng chậm luân chuyển

Tồn kho theo tình trạng:

 •  Tồn kho thực tế (Dựa vào xác nhận thực nhập, thực xuất của thủ kho)
 •  Tồn kho tài chính (Dựa vào chứng từ của kế toán)
 •  Hàng sẵn sàng để bán (=Tồn kho tài chính – Đơn hàng bán giữ hàng)
 •  Tồn kho tương lai (=Tồn kho tài chính + Đơn đặt hàng mua + Lệnh sản xuất – Đơn đặt hàng bán)

Quản lý nghiệp vụ nhập-xuất kho:

 •  Nhập kho hàng mua
 •  Nhập hàng bán bị trả lại
 •  Xuất kho bán hàng
 •  Xuất kho trả hàng mua
 •  Xuất kho nguyên vật liệu
 •  Nhập kho thành phẩm
 •  Lắp ráp, phân rã
 •  Chuyển kho, vị trí.
 •  Luân chuyển hàng nội bộ (giữa các đơn vị: cửa hàng, chi nhánh,..)

Phương pháp tính giá vốn hàng tồn kho: Hỗ trợ đồng thời các phương pháp:

 •  Bình quân gia quyền cuối kỳ
 •  Bình quân gia quyền thời điểm
 •  Thực tế đích danh theo Lô
 •  Thực tế đích danh theo Serial
 •  Nhập trước, xuất trước (FIFO)
 •  Cho phép thiết lập phương pháp tính giá vốn theo từng mã hàng.

 Phân tích hàng tồn kho:

 •  Phân tích ABC: Phân loại hàng theo tỉ trọng đóng góp doanh số/chu kỳ.
 •  Phân tích XYZ: Phân loại hàng theo tỉ trọng đóng góp lãi gộp/chu kỳ.
 •  Phân tích động đa chiều với các chỉ tiêu do người dùng tự định nghĩa.

Thiết lập kiểm soát vĩ mô:

 •  Cấm/Cảnh báo xuất hàng âm kho/vị trí/quầy/màu/serial,…
 •  Cảnh báo hàng tồn kho ngoài ngưỡng an toàn (dưới tối thiểu, trên tối đa)
 •  Cảnh báo hàng gần hết hạn sử dụng.

 Tiện ích:

 •  Điều chỉnh kiểm kê tự động.
 •  Hỗ trợ nhập mã hàng/Serial/imei bằng máy quét mã vạch.
 •  Nhận dữ liệu Serial/Imei từ Excel.
 •  Kiểm tra số dư tồn kho ngay trong màn hình nhập/xuất hàng.

 

Theo ABC.net

Bình luận