Mùa hè sáng tạo với RVX

“Đẩy mạnh ứng dụng Phần mềm tự do nguồn mở sẽ tác động đến sự phát triển của Công nghiệp CNTT-TT và nội dung số, tạo điều kiện thúc đẩy ứng dụng công nghệ được xây dựng trên nền tảng cộng đồng và giảm chi phí mua bản quyền phần mềm. Phát triển PMNM sẽ có tác động mạnh mẽ đến công tác nghiên cứu và phát triển, là cơ sở hình thành những sản phẩm phần mềm của Việt Nam. Những lợi thế đó của Phần mềm nguồn mở là do xuất phát từ những yếu tố đặc thù của sản phẩm PMNM: được hình thành từ những dự án mở, được hậu thuẫn bởi những tập đoàn công nghệ lớn qua đó từng bước hình thành nguồn nhân lực CNTT-TT có chất lượng…” (Trích trong giới thiệu về Mùa hè sáng tạo).

VIAMI Software đã nhiệt liệt hưởng ứng và đã tài trợ cho các hoạt động thiết thực nhằm đưa Việt Nam thành nước mạnh về công nghệ thông tin. VIAMI Software đã đề xuất một ý tưởng sát với thực tế bên cạnh các ý tưởng khác. Mời các bạn sinh viên tham gia thể hiện chính mình qua các hoạt động thiết thực này. Phần thưởng rất hấp dẫn nhưng điều quan trọng hơn, đó là ý tưởng sáng tạo, là nền tảng, là sân chơi để các bạn thực hành những kiến thức mà các bạn học được. Hãy tự mở cánh cửa đời của mình bằng chính bàn tay của các bạn và hô lớn “Tôi có thể làm được!“.

Website: http://www.olp.vn/mhst

Danh sách ý tưởng: http://www.olp.vn/mhst/danh-sach-y-tuong

Ý tưởng của VIAMI Software do ông Lê Ngọc Quang trực tiếp hướng dẫn: https://code.google.com/p/independent-pos-device/wiki/Independent_POS_device.

Bạn hãy đăng ký ngay tại đây: http://www.olp.vn/mhst/dang-ky

Chúc các bạn thành công!

Mùa hè sáng tạo của sinh viên

 

Bình luận