BitDefender: là thương hiệu antivirus hàng đầu thế giới. VIAMI đã là đại diện và nhà phân phối xây dựng thị trường tại Việt Nam để trở thành thương hiệu antivirus nổi tiếng và cũng là phần mềm bán lẻ đầu tiên tại Việt Nam trong giai đoạn 2005-2010. Thị trường chỉ bị sụp đổ sau khi công ty BitDefender tiếp quản trực tiếp phân phối tại Việt Nam.

F-Secure: là thương hiệu antivirus quốc tế. VIAMI đã xây dựng hệ thống phân phối F-Secure cùng với VDC (VNPT) thông qua thương hiệu “VNPT Megasecurity” in 2009-2012. VIAMI đã phát huy mô hình “chia sẻ mạng lưới” với VNPT trong thời gian đó.