F-Secure, sản phẩm anti-virus của năm 2010

AV-Comparatives – một tổ chức độc lập uy tín trên thế giới, chuyên kiểm thử đánh giá xếp hạng các sản phẩm diệt virus – vừa công bố F-Secure là “Sản phẩm diệt virus của năm 2010”, vượt trên tất cả các sản phẩm cùng loại. Xem bản báo cáo tại đây.

AV-Comparatives cho biết đã rất khó khăn khi thực hiện lựa chọn sản phẩm diệt virus đứng đầu của cả một năm vì có khá nhiều sản phẩm xuất sắc. Norton Antivirus 2011 của Symantec có thứ hạng cao trong bảng xếp hạng tuy nhiên vẫn đứng sau hai sản phẩm đứng đầu bảng là Avira và F-Secure. Cả hai sản phẩm này đều đạt mức điểm Advanced + ở tất cả các tiêu chí. F-Secure rất xuất sắc trong việc phát hiện các phần mềm độc hại mà chưa được nhận biết trước, một thước đo quan trọng trong bối cảnh hiện nay khi các mối đe dọa thay đổi nhanh chóng.

Cuối cùng, F-Secure được lựa chọn là người chiến thắng vì “đã có những tiến bộ nhất so với năm trước”. Tiêu chí này có tác dụng thúc đẩy các nhà sản xuất liên tục cải tiến các sản phẩm của họ.

Bình luận