Ba khuyến cáo của ILO

Làm gì để giảm thiểu đình công? Có một số biện pháp cơ bản có thể giúp ngăn ngừa tranh chấp lao động và hạn chế nguy cơ bùng phát dẫn đến ngừng việc tập thể và đình công. Những biện pháp sau có thể nhanh chóng cải thiện quan hệ lao động tại doanh nghiệp và cần thực hiện ngay.

1- Hãy chủ động tổ chức họp mặt thường xuyên và thông tin hai chiều giữa công đoàn (CĐ), người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao động (NSDLĐ) để nắm bắt và giải quyết các vấn đề một cách kịp thời.

2- Hãy xem xét việc đàm phán thỏa ước lao động tập thể về lương và điều kiện làm việc để đáp ứng những nguyện vọng của cả NLĐ và NSDLĐ. Quy định thời gian để tổ chức đàm phán định kỳ về vấn đề tiền lương, lợi ích, điều kiện làm việc… Điều này có thể giúp NLĐ trở nên kỷ luật hơn về cách thức và thời điểm đưa ra yêu cầu với NSDLĐ. Đó cũng là diễn đàn chung để các bên bày tỏ mong muốn của mình và cùng nhau đàm phán.

3- Hãy xây dựng cơ chế giải quyết tranh chấp công khai, kịp thời, nhanh chóng và đúng pháp luật tại nơi làm việc để giải quyết các tranh chấp lao động. Hãy chắc chắn rằng NLĐ và NSDLĐ đều nhất trí cơ chế đó công bằng. Tìm kiếm sự trợ giúp của hòa giải viên lao động cấp quận và cấp tỉnh, thành khi hai bên không thể giải quyết mâu thuẫn.

 

JAN JUNG-MIN SUNOO (cố vấn trưởng dự án Quan hệ lao động ILO tại VN)

Bình luận