Quản lý seri và bảo hành

Số seri (serial number) của một mặt hàng (part number) là đơn vị đánh dấu từng cá thể hàng hoá bằng 1 mã số nhằm kiểm soát đơn vị hàng hóa đó trong suốt vòng đời của nó. Chúng ta … Continued

Giải pháp VIAMI Software dành cho chuỗi cửa hàng Sony Center

posted in: Ví dụ điển hình | 1

Đăng trên báo TRIBUNA ECONOMICA – Romania, số 51/2003 trang 56 (Soluţii VIAMI Software pentru Sony Center) Tiếp theo những theo những thành công của mình trong việc cung cấp những giải pháp phù hợp với từng khách hàng, VIAMI … Continued

ERP là gì?

posted in: Kiến thức chung | 0

Phần mềm hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP)  là một hệ thống phần mềm tích hợp đa phân hệ được sử dụng để quản lý nguồn ngoại lực và nội lực bao gồm tài sản hữu hình, nguồn lực … Continued