Tiết kiệm 78 tỷ đồng mỗi năm nhờ văn bản điện tử

Bộ TT&TT đặt mục tiêu tới năm 2015 sẽ có 60% văn bản, tài liệu của các cơ quan Nhà nước được trao đổi hoàn toàn dưới dạng điện tử, tiết kiệm 78 tỷ đồng/năm cước thư tín và giảm 690 giờ/năm cho việc chuyển văn bản.

Theo thống kê của Bộ TT&TT về hiện trạng trao đổi văn bản trong các cơ quan Nhà nước (CQNN), số lượng văn bản trao đổi trung bình hàng năm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ là 18.000 văn bản, các tỉnh/thành là 12.700 văn bản, các tổ chức chính trị, chính trị xã hội – 10.000 văn bản, Sở TT&TT các tỉnh, thành phố – 1.000 văn bản, các quận, huyện, thị xã – 15.800 văn bản. Tổng số lượng văn bản khoảng 19 triệu/năm. Tổng chi phí để gửi nhận văn bản lên tới 130 tỷ đồng/năm. Thời gian trao đổi trung bình văn bản là 2,5 ngày. Tổng thời gian chờ văn bản từ nơi gửi tới nơi nhận là 1.150 triệu giờ/năm.

Tỷ lệ đơn vị sử dụng chữ ký số cho hệ thống trao đổi văn bản điện tử trong 18 Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ là 11,76%; trong 43 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương – 4,88%, trong 54 Sở TT&TT của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương – 8,16%. Đặc biệt, chưa có đơn vị nào trong số 7 tổ chức chính trị, xã hội và 100 sở, quận, huyện, thị xã của các tỉnh đặc trưng trong Quyết định 43/2008/QĐ-TTg triển khai chữ ký số cho hệ thống trao đổi văn bản điện tử.

Các đơn vị sử dụng hệ thống trao đổi văn bản điện tử đang vấp phải một số khó khăn như: thiếu kiến thức về kỹ thuật; khó đào tạo nhân viên; khó tích hợp với hạ tầng CNTT và nghiệp vụ hiện có; thiếu kinh phí nâng cấp, sửa chữa; không thể nâng cấp hoặc mở rộng phần mềm để đáp ứng nhu cầu công việc.

Nhằm giúp các cơ quan Nhà nước khắc phục những khó khăn trên, Bộ TT&TT đề xuất triển khai hệ thống trao đổi văn bản điện tử kết nối liên thông tất cả các cơ quan Nhà nước tại Việt Nam, hướng tới mục tiêu tới năm 2015, mỗi năm sẽ có khoảng 11,4 triệu văn bản được trao đổi hoàn toàn dưới dạng điện tử.

Họp Hội đồng CIO các tỉnh, thành phố miền Bắc

Sáng 19/7/2012, Bộ TT&TT đã tổ chức phiên họp Hội đồng Giám đốc CNTT của cơ quan Nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Khu vực miền Bắc (khu vực I). Dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng, các CIO của 19 địa phương cùng những đại biểu tham gia Phiên họp đã trao đổi về một số vấn đề như: Sửa đổi Nghị định 102/2009/NĐ-CP về quản lý đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng vốn ngân sách Nhà nước; Triển khai Chỉ thị 15/CT ngày 22/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan Nhà nước (xây lộ trình và kế hoạch triển khai); Xây dựng lộ trình triển khai dịch vụ công trực tuyến của các địa phương theo Nghị định 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011.

Theo ICTnews

Bình luận