TBN: “Sự hỗ trợ và sử dụng của Chính phủ là chìa khóa để ứng dụng nguồn mở”

Lời người dịch: Vừa qua, Trung tâm tài nguyên nguồn mở của chính phủ Tây Ban Nha, Cenatic, đã đưa ra tài liệu “Tình trạng quốc tế của nguồn mở năm 2010”, trong đó tại châu Âu thì Đức, Pháp và Tây Ban Nha là 3 quốc gia nơi mà phần mềm nguồn mở được sử dụng nhiều nhất, nhờ các chính sách thúc đẩy nguồn mở. Cenatic viết, “dù các công cụ khác nhau cũng đã được sử dụng”. Theo Cenatic, vai trò quan trọng khác là từ các viện trường của châu Âu. “Họ đang thúc đẩy khu vực các Công nghệ Thông tin và Truyền thông và trong đó làm cho nguồn mở như một trong những lực lượng dẫn dắt chính”. Chính nguồn mở là động lực dẫn dắt việc thúc đẩy CNTT-TT tại châu Âu, chứ không phải lý luận vòng vo của một vài “chuyên gia CNTT” của Việt Nam chúng ta.

Các chính sách của chính phủ mà thúc đẩy và khuyến khích sử dụng phần mềm nguồn mở và hành chính Nhà nước sử dụng dạng phần mềm này, là 2 trong số những yếu tố quan trọng nhất giải thích cho những khác biệt hiểu biết giữa các vùng về nguồn mở.

Theo Miguel Jaque Barbero, giám đốc điều hành của Cenatic, trung tâm tài nguyên nguồn mở của chính phủ Tây Ban Nha, những yếu tố khác mà giải thích những mức độ chín muồi khác nhau giữa các quốc gia là mức giáo dục và truy cập mà các công dân của họ có đối với một xã hội thông tin.

Với những kết luận của mình, giám đốc Cenatic giới thiệu bản dịch tiếng Anh báo cáo của viện này “Tình trạng quốc tế của nguồn mở năm 2010”, mà đã được xuất bản đầu tuần này.

Bản gốc tiếng Tây Ban Nha đã được xuất bản vào tháng 09.

Tại châu Âu, Đức, Pháp và Tây Ban Nha là 3 quốc gia nơi mà phần mềm nguồn mở được sử dụng nhiều nhất, nhờ các chính sách thúc đẩy nguồn mở. Cenatic viết, “dù các công cụ khác nhau cũng đã được sử dụng”.

Xã hội thông tin tiên tiến

Tại Đức sự thúc đẩy chính tới từ các chính sách mà thúc đẩy và hỗ trợ phần mềm nguồn mở. Tại Pháp chính phủ đang tập trung triển khai dạng phần mềm này trong các cơ quan hành chính Nhà nước và trong các công ty Nhà nước. Tại Tây Ban Nha, sử dụng phần mềm tự do nguồn mở một cách rộng rãi là trách nhiệm của các vùng tự trị, theo một chính sách khung từ Bộ Công nghiệp, Du lịch và Thương mại và Bộ của Tổng thống.

“Đáng ngạc nhiên, nhiều quốc gia xã hội thông tin tiên tiến như các quốc gia Bắc Âu, Anh và Hà Lan chỉ ra mức độ thấp hơn về phát triển nguồn mở. Sự khác biệt chính nằm ở chỗ thiết sự hỗ trợ được được ra cho phần mềm nguồn mở trong những bước đầu từ các chính phủ tương ứng. Những quy định và chính sách gần đây khuyến khích sử dụng các tiêu chuẩn mở và phần mềm nguồn mở mà các quốc gia này đã ban hành trong thời gian gần đây không nghi ngờ gì sẽ làm cho họ có khả năng lấp được những khoảng trống đối với các quốc gia dẫn đầu”.

Theo Cenatic, vai trò quan trọng khác là từ các viện trưởng của châu Âu. “Họ đang thúc đẩy khu vực các Công nghệ Thông tin và Truyền thông, trong đó làm cho nguồn mở như một trong những lực lượng dẫn dắt chính”.

Dịch tài liệu: Lê Trung Nghĩa<letrungnghia.foss@gmail.com>

Theo: http://www.osor.eu/news/es-government-support-and-use-key-for-adoption-of-open-source

Bài được đưa lên Internet ngày: 23/12/2010

Bình luận