Quản lý seri và bảo hành

Số seri (serial number) của một mặt hàng (part number) là đơn vị đánh dấu từng cá thể hàng hoá bằng 1 mã số nhằm kiểm soát đơn vị hàng hóa đó trong suốt vòng đời của nó. Chúng ta thường gặp ở những mặt hàng điện máy, công nghệ hoặc các lô hàng như thuốc men, thực phẩm…

Trên cơ sở phiếu bảo hành hoặc bản ghi số seri của nhà cung cấp, tuỳ theo loại mặt hàng mà khách hàng được hưởng các chế độ bảo hành khác nhau như thời hạn bảo hành, điều kiện bảo hành từ đơn vị bán hàng hoặc nhà sản xuất…

RVX Manager giúp nhập các số seri, các hoạt động của các số seri liên quan đến các giao dịch của các hàng hóa, tự động tạo phiếu bảo hành khi bán hàng, đồng thời theo dõi các quy trình bảo hành sau khi bán hàng.

Quy trình các số seri phụ thuộc vào các giao dịch khác nhau

  • Đối với những sản phẩm riêng lẻ, các số seri được đưa vào cũng riêng rẽ cho từng sản phẩm
  • Đối với những sản phẩm quản lý theo lô, bạn có thể nhập một số seri cho cả lô hàng. Khi nhận lô hàng, bạn có thể nhập cả ngày hết hạn lô hàng (tuỳ lựa chọn), phù hợp với các mặt hàng như thực phẩm, thuốc men…

Quy trình bảo hành sửa chữa (RMA)

  • Nhận hàng bảo hành từ khách hàng tại địa điểm bảo hành và kiểm tra tình trạng hàng.
  • Sửa chữa và/hoặc trao trả khách hàng.
  • Nếu không sửa chữa được thì gửi cho nhà cung cấp.
  • Nhận lại từ nhà cung cấp hoặc được thay thế (mặt hàng/số seri/gia hạn bảo hành).
  • Trao trả lại khách hàng đã giao hoặc vào kho bảo hành.

Với những dữ liệu trên các modul giao dịch hàng hoá, bạn có thể theo dõi các mặt hàng bằng số seri của chúng. Các chứng từ đầu ra (hoá đơn bán, phiếu xuất, phiếu tiêu thụ, phiếu lắp ráp…) đều có thể liên quan đến số seri hoặc số lô qua đó có thể theo dõi chặt chẽ từng đầu ra một cũng như sự liên hệ của nó với giá vốn.

Với sự liên hệ chặt chẽ giữa các chứng từ đầu vào, đầu ra, luân chuyển và trả lại hàng, thông qua các số seri, bạn có thể theo dõi các lộ trình hàng hoá, hoạt động hàng hoá trong mọi giao dịch.

 

Bình luận