Quản lý khuyến mại và chính sách bán hàng

Cơ chế kinh tế thị trường đòi hỏi doanh nghiệp sự linh hoạt và nhanh nhạy cao nhất trong các hoạt động kinh doanh để có thể tồn tại và phát triển trên cơ sở nâng cao tính cạnh tranh. Mọi hoạt động khuyến mãi cần được thực hiện một cách thông minh, RVX Manager gọi chung là “chính sách giá” có thể giúp doanh nghiệp thay đổi khôn lường, với những tiêu chí khắt khe nhất và theo dõi được kết quả thực hiện.

  • Chính sách giá tùy biến linh hoạt (tăng/giảm).
  • Thực hiện thống nhất, chặt chẽ.
  • Thời gian “vàng” (ngày, giờ, phút…).
  • Vô số các phương pháp khuyến mại.
  • Chính sách với loại/thẻ khách hàng.
  • Chính sách với hàng bán kèm.
  • Chính sách tùy theo địa điểm.
  • Nhiều mức độ ưu tiên áp dụng.
  • Quản lý hàng cho tặng, coupon, voucher,…
Bình luận