Quản lý bán hàng

Với phân hệ Quản lý bán hàng, các quy trình nghiệp vụ bán hàng được thiết kế đầy đủ, khép kín và tự động hóa. Góp phần kiểm soát hoạt động bán hàng chặc chẽ, giảm tải việc nhập liệu và tra cứu thông tin của nhân viên kinh doanh, giúp nhân viên kinh doanh chăm sóc khách hàng tốt hơn.

Quản lý quy trình bán hàng

 • Yêu cầu báo giá
 • Đơn đặt hàng
 • Lịch giao hàng
 • Nhận tiền ứng trước
 • Xuất kho, giao hàng
 • Xuất hóa đơn
 • Thu tiền

Các bước của quy trình có thể sử dụng trình tự từ đầu đến cuối hoặc bỏ qua 1 số bước không cần sử dụng.

Dữ liệu của giai đoạn sau được thừa hưởng từ giai đoạn trước mà không phải tốn nhiều thời gian để nhập liệu lại.

Quản lý Đơn hàng bán

 •  Tình trạng xét duyệt
 • Tình trạng giao hàng.
 •  Tình trạng công nợ.
 •  Dành sẵn hàng (Giữ hàng cho đơn hàng)
 •  Tạo tự động Yêu cầu mua hàng/Đơn hàng mua/Lệnh sản xuất từ Đơn hàng bán

Quản lý Lịch giao hàng

 •  Thời hạn giao hàng
 •  Số lần giao hàng
 •  Địa chỉ giao hàng
 •  V.v…

 Quản lý kế hoạch kinh doanh

 •  Kế hoạch kinh doanh tổng thể.
 •  Phân bổ kế hoạch theo phòng kinh doanh.
 •  Phân bổ kế hoạch theo nhân viên kinh doanh.
 •  Kế hoạch theo ngành hàng, nhóm hàng, mặt hàng.
 •  Kế hoạch heo khách hàng, nhóm khách hàng, tỉnh, khu vực.

 Quản lý chính sách bán hàng

Chính sách giá: Chính sách giá có thể tạo trực tiếp từ phần mềm hoặc nhận từ bảng giá có sẵn bằng Excel

 •  Khung giá bán: giá bán tối thiểu, tối đa
 •  Giá bán giờ vàng
 •  Giá bán theo số lượng
 •  Giá bán đặc biệt theo:
 •  Khách hàng đặt biệt
 •  Nhóm khách hàng
 •  Tỉnh, thành phố.
 •  Khu vực.
 •  Chi nhánh, cửa hàng.
 •  Thời hạn thanh toán
 •  Nguyên tệ giao dịch (Giá bán niêm yết bằng VNĐ hay ngoại tệ)
 •  Phương thức giao hàng
 •  Phần mềm tự động kiểm tra và áp giá bán khi nhập đơn hàng bán hoặc hóa đơn bán hàng.

 

 Chính sách chiết khấu

 

 •  Chiết khấu theo mặt hàng (Mua n sản phẩm A được tặng/giảm giá x đồng)
 •  Chiết khấu theo nhóm hàng (Mua n sản phẩm (A hoặc B,….) được tặng/giảm giá x đồng)
 •  Chiết khấu theo Combo (Mua n sản phẩm A và m sản phẩm B và,… được tặng/giảm giá x đồng)
 •  Chiết khấu doanh số hóa đơn.
 •  Chiết khấu doanh số cộng dồn cuối đợt.

Giá trị tính chiết khấu là số lượng hoặc số tiền, và có thể thiết lập theo nhiều bậc

Chính sách khuyến mãi

 •  Khuyến mãi theo mặt hàng (Mua n sản phẩm A được tặng x sản phẩm Y)
 •  Khuyến mãi theo nhóm hàng (Mua n sản phẩm (A hoặc B,….) được tặng x sản phẩm Y)
 •  Khuyến mãi theo Combo (Mua n sản phẩm A và m sản phẩm B và,… được tặng x sản phẩm Y)
 •  Khuyến mãi theo doanh số hóa đơn.
 •  Khuyến mãi theo doanh số cộng dồn cuối đợt.
 •  Giá trị tính khuyến mãi là số lượng hoặc số tiền, và có thể thiết lập theo nhiều bậc.

Quản lý khách hàng:

 •  Quản lý thông tin khách hàng
 • Thông tin liên hệ
 • Thông tin giao dịch
 • Thông tin công nợ
 • Chi tiết công nợ
 • Hạn mức công nợ
 • Công nợ quá hạn.
 • Phân loại khách hàng: Phân loại khách hàng theo nhiều tiêu chí để dễ quản lý và phục vụ các báo cáo phân tích, thống kê.
 •  Phân tích tình hình quan hệ khách hàng:
 • Phân tích doanh số đa chiều.
 • Khách hàng lâu ngày không giao dịch
 • Khách hàng giao dịch thường xuyên.
 • Khách hàng thường xuyên thanh toán trễ hạn, số lần trễ hạn,…
 • V.v…
 •  Quản lý hoa hồng/kê giá cho người mua hàng
 •  Quản lý hoa hồng của nhân viên bán hàng.
 •  Quản lý in hóa đơn:
 • Hỗ trợ in hóa đơn tự in hoặc theo mẫu đặt in.
 • In hóa đơn gộp, tách từ phiếu bán hàng.

 Thiết lập các chế độ kiểm soát tầm vĩ mô:

 • Cấm/Cho phép NV bán hàng sửa lại giá bán hay không (sau khi giá bán được lấy tự động từ chính sách giá).
 • Cấm/Cho phép bán hàng dưới giá tối thiểu.
 • Chế độ kiểm soát công nợ vượt hạn mức:
 • Cảnh báo khi công nợ vượt hạn mức.
 • Chuyển phiếu bán hàng sang tình trạng chờ xét duyệt.
 • Cấm bán khi công nợ vượt hạn mức.
 • Chế độ kiểm soát công nợ quá hạn:
 • Cấm bán khi khách hàng có 1 phiếu bán hàng nợ quá hạn.
 • Cấm bán khi khách hàng có tất cả phiếu bán hàng nợ quá hạn
 • Chờ xét duyệt khi khách hàng có 1 phiếu bán hàng nợ quá hạn.
 • Chờ xét duyệt khi khách hàng có tất cả phiếu bán hàng nợ quá hạn
 • Cấm/Cho phép kê giá (kê giá cho người mua hàng)
 • V.v…

 

Phân tích bán hàng: Phân tích, thống kê dữ liệu bán hàng theo nhiều chiều khác nhau, phục vụ công tác quản trị, lên kế hoạch kinh doanh, sản xuất,…Các chỉ tiêu phân tích do người dùng tự định nghĩa.

 

 

 

TheoABC.net

Bình luận