Nhiều “ông lớn” công nghệ hăng hái phát triển Linux

Từ cuối năm 2010 đến nay đã có thêm gần 200 công ty tham gia phát triển Linux. Nhiều hãng lớn như Microsoft, Samsung, Texas Instruments gần đây tích cực đóng góp cho dự án này.

Tổ chức phi lợi nhuận Linux Foundation vừa công bố báo cáo về quá trình phát triển nhân Linux và sự phát triển năng động của cộng đồng chung quanh dự án này trong khoảng 1 năm qua.

Tài liệu này được thực hiện bởi hai nhà phát triển nhân Linux là Jon Corbet và Greg Kroah-Harman và Phó Chủ tịch Linux Foundation Amanda McPherson, chứa thông tin về dự án từ phiên bản nhân Linux 2.6.36 tới 3.2.0.

Nghiên cứu mới này của Linux Foundation một lần nữa khẳng định vị thế của cộng đồng Linux như một tập thể các tài năng phần mềm lớn nhất thế giới. Các chuyên gia phát triển Linux là tác giả của những sáng kiến như Android, điện toán đám mây, KVM, Xen và nhiều thứ khác. 75% sự phát triển nhân Linux được thực hiện bởi các chuyên gia được trả lương cho công việc của họ.

Linux Foundation lần đầu tiên bắt đầu theo dõi sự phát triển của cộng đồng từ năm 2005. Khi đó, có 7.800 người tham gia phát triển nhân Linux. Trong giai đoạn từ tháng 12/2010, khi bản báo cáo trước của Linux Foundation ra mắt, đã có hơn 1.000 nhà phát triển tiếp tục tham gia dự án.

Như trước đây, các nhà phát triển độc lập vẫn tạo ra nhiều thay đổi hơn cả trong nhân Linux (gần 40% các bản vá – patch). Tuy nhiên năm nay bắt đầu thấy rõ xu hướng gia tăng tích cực của các công ty, chủ yếu là các công ty Mỹ. Theo tính toán của Linux Foundation, trong một năm lại đây, có gần 200 tổ chức đã tham gia dự án.

10 công ty lớn nhất tham gia phát triển nhân Linux có Red Hat, Intel, Novell, IBM, Texas Instruments, Broadcom, Nokia, Samsung, Oracle và Google. Linux Foundation nói rằng các nhà sản xuất di động và giải pháp nhúng tham gia dự án tích cực hơn cả. Họ không chỉ hỗ trợ về phần cứng mà còn mang lại những thay đổi trong các lĩnh vực quan trọng nhất của nhân Linux. Trước hết, đó là Samsung và Texas Instruments, những công ty có đóng góp lần lượt bằng 1,7% và 3% trên tổng số các đóng góp.

Mặt khác, các đối tác truyền thống như IBM và Novell trong năm nay dường như đã giảm sự tham gia đi phân nửa so với trước. Trong năm 2010, IBM có 6,1% toàn bộ thay đổi trong nhân Linux trong khi năm rồi chỉ còn 3,7%. Novell văng ra khỏi nhóm “3 thủ lĩnh”, nhường chỗ cho Intel.

Trong năm nay, lần đầu tiên Microsoft lọt vào danh sách 20 công ty lớn nhất tham gia vào dự án. Quan hệ hợp tác với dự án trong hơn 5 năm, công ty đã đóng góp 688 bản vá, đứng thứ 17. Microsoft tích cực tương thích hoá các điều kiện phân phối của Linux và tiếp tục có ý định tích hợp công nghệ Linux vào nền tảng của mình.

“Linux – nền tảng điện toán tương lai – đồng tác giả của bản báo cáo Amanda McPherson bình luận – Các nhà phát triển độc lập và các công ty đang tham gia vào việc phát triển hệ điều hành này tích cực hơn so với trước đây, đặc biệt là trong lĩnh vực di động, điện toán đám mây và các công nghệ nhúng. Số lượng thành viên đang tăng chứng tỏ Linux nhanh chóng phù hợp với các khả năng mới của thị trường, giảm chi phí và cung cấp hỗ trợ chất lượng, lâu dài”.

Tốc độ phát triển các bản vá cho nhân Linux từ năm 2010 đều ở mức cao và đang tiếp tục tăng. Các nhân mới được phát hành với tần suất 2 – 3 tháng/lần đều chứa từ 8.000 đến 12.000 thay đổi. Mỗi một giờ, có gần 6 bản vá bổ sung vào nhân Linux.

(Theo PCWorld VN)

Bình luận