Những vấn đề của doanh nghiệp thường gặp

Bạn đang gặp trở ngại:

 • trong tổ chức kinh doanh?
 • khi cần ra quyết định tức khắc?
 • trong quản lý tài nguyên?
 • khi xác định những thất thoát?
 • khi xử lý thông tin đa chiều?
 • khi cần một giải pháp dành riêng?

Bạn đang vướng mắc trong việc:

 • lựa chọn giải pháp tổng thể?
 • quản trị người dùng?
 • quản trị các ứng dụng?
 • tích hợp các giải pháp?
 • an ninh thông tin nội bộ?
 • thực hiện ý tưởng riêng?

Bạn đang cần:

 • thay đổi quản lý và kinh doanh?
 • thay đổi chính mình?
 • không bị xáo trộn khi đổi mới?
 • sự cam kết của nhà cung cấp và sản phẩm?
 • học hỏi để cải tiến các hoạt động?
 • phân tích và quản lý một dự án?
 • có một lời khuyên chân thành?
 • một nhà tư vấn có trách nhiệm?

Bạn đang băn khoăn về việc:

 • lựa chọn giải pháp phù hợp?
 • khẳng định sự đáp ứng?
 • dùng chung tài nguyên?
 • an toàn dữ liệu?
 • tìm vốn đầu tư cho ERP?
 • quyết định đầu tư cho ERP?

Phân tích rủi ro mà doanh nghiệp thường gặp phải:

 • quản lý kiểu “gia đình trị”.
 • quá dựa vào kế toán mà quên quản trị trực tiếp.
 • bị phụ thuộc vào một số nhân sự.
 • nhiều “lỗ hổng” thông tin.
 • không kiểm soát việc sửa xóa dữ liệu.
 • không đủ dấu vết để truy cứu trách nhiệm.
 • nhiều phần mềm khác nhau cho kết quả khác nhau.
 • có ERP chỉ để “hiện đại hóa” mà không triệt để.
 • tự phát triển phần mềm quản lý theo yêu cầu của chính mình
Bình luận