Những lợi ích của Phần mềm Nguồn mở

Tổ chức Nguồn mở vì nước Mỹ (OSFA) đã được thành lập ngày 22/07/2009 với hơn 70 tổ chức và công ty về phần mềm tự do nguồn mở nổi tiếng trên thế giới. Và đây là những lợi ích của phần mềm nguồn mở mà website chính thức của tổ chức này đưa ra. Hy vọng sẽ không còn các “chuyên gia CNTT” bàn tới việc liệu có hay không những lợi ích này của nguồn mở.

Mô hình nguồn mở trang bị sức mạnh của việc soi xét bởi nhiều người một cách phân tán và sự minh bạch để tạo ra các phần mềm chất lượng cao, an ninh và dễ dàng tích hợp được với một giá thành thấp hơn và tốc độ nhanh hơn. Những lợi ích đầu tiên của các phần mềm nguồn mở là:

Sự lựa chọn: Bằng bản chất rất tự nhiên của nó, mã nguồn của phần mềm nguồn mở là sẵn sàng cho tất cả mọi người, có nghĩa rằng không một công ty nào là chủ sở hữu của phần mềm. Bất kỳ công ty nào cũng có thể xây dụng trên các phần mềm nguồn mở. Nó có thể được vận hành và duy trì bởi nhiều nhà cung cấp, làm giảm cả những trở ngại về sự tham gia vào cũng như sự rút lui ra. Một khách hàng có thể dễ dàng chọn một nhà cung cấp khác vì họ không bị khoá trói vào việc mời chào của một nhà cung cấp.

Độ tin cậy: Nguồn mở là các phần mềm được soi xét bởi nhiều người, nên nó hướng tới độ tin cậy hơn. Hạ tầng Internet ở mức độ lớn được hình thành từ các chương trình nguồn mở như DNS, sendmail, Apache và các ngôn ngữ như HTML và Perl. Chúng đã chứng minh về cả tính có thể tin cậy được và sự khoẻ mạnh cường tráng theo hầu hết các điều kiện căng thẳng, ấy là sự phát triển nhanh của Internet.

Giá thành thấp: Phần mềm nguồn mở thường được phát triển thông qua các nhóm thảo luận của cộng đồng và sự hợp tác. Các lập trình viên tình nguyện bỏ thời gian và sự tinh thông của họ ra, và được điều phối bởi một số ít các lập trình viên được trả tiền. Tổng phí thấp hơn chuyển thành những tiết kiệm đáng kể, khi mà thực tế là phần mềm nguồn mở thường không có chi phí cấp phép theo chỗ ngồi. Theo Gartner, nguồn mở còn quyến rũ hơn đối với các doanh nghiệp trong thời kỳ suy thoái kinh tế. Theo ước đoán về chi tiêu cho phần mềm của các doanh nghiệp lớn trong năm 2009, nhà phần tích công nghiệp này tiên đoán rằng các doanh nghiệp lớn tìm kiếm việc cắt giảm chi phí sẽ bị lôi cuốn đến với phần mềm nguồn mở, các công nghệ ảo hoá và, do kinh phí đi lại hạn hẹp, các công nghệ hợp tác và thông điệp hợp nhất.

An ninh: Nguồn mở cho phép bất kỳ ai cũng soi xét được phần mềm đối với những sai sót về an ninh. Việc xem xét liên tục của nhiều người thực hiện được bởi mã nguồn sẵn có nâng cao an ninh thông qua sự xác định và hạn chế các sai sót mà nếu không thì chúng sẽ bị bỏ qua. Ví dụ, Gartner khuyến cáo máy chủ Web nguồn mở Apache như một giải pháp thay thế an ninh hơn so với các máy chủ Internet Information nguồn đóng. Tính sẵn sàng của mã nguồn cũng tạo điều kiện thuận lợi trong việc xem xét lại an ninh sâu hơn và được kiểm thử bởi các khách hàng của chính phủ.

Triển khai nhanh: Với phần mềm nguồn mở thì khách hàng không cần chờ vài năm để triển khai một giải pháp. Phần mềm nguồn mở có thể là ưu tiên “cho thử” trước khi mua sắm, và là đặc biệt phù hợp cho sự hợp tác, thử nghiệm và lấy mẫu nhanh trong các cơ quan. Cả những người sử dụng đã biết và không được dự kiến đều có thể nhanh chóng được cung cấp.

( Lê Trung Nghĩa dịch – Theo : opensourceforamerica.org )

Bình luận