Nguy cơ mất mát tài sản

Nội dung:

  • Nhận thức đúng về giá trị của các loại tài sản (tiền và số)
  • Tổng kết những nguy mất tài sản
  • Những tiêu chí cơ bản để phòng chống mất mát
  • Tư vấn và đòi hỏi về bảo toàn dữ liệu
  • Những phương pháp và công cụ bảo vệ chống tin tặc hoặc đối thủ cạnh tranh đánh cắp thông tin
  • An toàn dữ liệu trong thời đại mới
  • An toàn dữ liệu có gì liên quan đến ERP?

Slide show Flash

Slide show Presentation

Slide show Pdf

Bình luận