Nauy: Tất cả các vùng và gần như tất cả các thành phố bây giờ sử dụng nguồn mở

Lời người dịch: Chúng ta từng biết rằng, tại Malaysia, 97% các cơ quan hành chính Nhà nước sử dụng các phần mềm tự do nguồn mở. Còn tại Nauy, hiện nay “tất cả 19 cơ quan hành chính của quốc gia này (100%) đang sử dụng nguồn mở ở một số dạng, so với 76% vào năm 2005”. Tại Việt Nam thì là bao nhiêu % các cơ quan hành chính Nhà nước sử dụng dạng phần mềm này?

Các cơ quan hành chính tại Nauy đang ngày càng hướng sang nguồn mở, Martin Bekkelund, lập trình viên Friprog, trung tâm năng lực nguồn mở của quốc gia này đã nói. Năm nay, tất cả 19 cơ quan hành chính của quốc gia này đang sử dụng nguồn mở ở một số dạng, so với 76% vào năm 2005.

Sử dụng nhiều thứ từ các hệ điều hành khác nhau cho máy chủ, các hệ thống quản trị nội dung trên Asterisk tại quốc gia này tới bộ OpenOffice. Một ví dụ gần đây là mưa sắm hệ thống điện thoại nguồn mở dựa trên Asterisk tại quốc gia này của Akershus. “Hơn nữa, bây giờ 75% trong số 430 tỉnh đang sử dụng dạng phần mềm này, bao gồm, OpenOffice trong các trường trung học và một kho hoàn chỉnh các phần mềm máy chủ”.

5 năm trước, ít hơn 60% chính quyền tỉnh đã sử dụng nguồn mở. Tại Nauy có khoảng một ngàn văn phòng Nhà nước, mà bao gồm các văn phòng chính phủ, các tỉnh và các thị xã, bây giờ hơn 60% sử dụng nguồn mở, so với 34% vào năm 2005.

Bekkelund nói các cơ quan hành chính Nhà nước phải làm việc cùng nhau để sử dụng lại các dữ liệu, tri thức và phần mềm. Việc cộng tác thất bại trong vấn đề này làm cho chi phí IT gia tăng và sự quan liêu gia tăng. “Điều này tới lượt nó dẫn tới suy giảm chất lượng và đánh mất tri thức”.

“Một mặt, việc thúc ép các cơ quan hành chính Nhà nước chuyển sang nguồn mở không phải là cách để đi, mà khu vực Nhà nước cần phải thấy được những lợi ích của việc chia sẻ và cộng tác cho chính họ”. Điều này giải thích vì sao Friprog đang làm việc về những động lực để làm cho nguồn mở lôi cuốn hơn. Trung tâm đã tạo ra một site nơi mà các cơ quan hành chính Nhà nước và các nhà cung cấp dịch vụ IT có thể làm việc cùng nhau, được gọi là Delingsbazaren.

Một webiste tương tự tập trung vào việc chia sẻ tài liệu, nghiên cứu, các trường hợp điển hình và các dữ liệu, Kunnskapsnazaren. Friprog cũng tổ chức các hội nghị, như hội nghị GoOpen diễn ra tại Oslo vào tháng 03 năm sau.

“Phần mềm tự do nguồn mở đã trở thành một phần tự nhiên của thị trường”. Bekkelund đã trình bày về sự tiến bộ của Friprog vào ngày 25/11 tại hội nghị Kosova Software Freedom đã diễn ra tại thành phố Prishtina.

Dịch tài liệu: Lê Trung Nghĩa <letrungnghia.foss@gmail.com>

Theo: http://www.osor.eu/news/all-regions-and-nearly-all-municipalities-now-use-open-source

Bài được đưa lên Internet ngày: 24/11/2010

Bình luận