Lý do tăng lương

Theo vnexpress.net

Osin đòi bà chủ cho lên lương. Bà chủ giận lắm hỏi: “Tại sao cô muốn lên lương?”

– Thưa bà, có ba lý do ạ. Thứ nhất, tôi ủi đồ đẹp hơn bà.

– Ai nói vậy?

– Dạ, ông nhà ạ.

– À.

– Thứ hai, tôi nấu ăn giỏi hơn bà.

– Không thể nào, ai nói vậy?

– Dạ, ông nhà ạ nói đồ tôi nấu ngon hơn ạ. Và lý do cuối cùng là tôi làm chuyện đó giỏi hơn bà.

Bà chủ không còn kìm được nữa, trợn mắt quát lên:

– Ai nói, ông nhà tôi nói cô giỏi hơn tôi?

– Dạ, không thưa bà. Đấy là ông làm vườn nói vậy.

Và như vậy, osin được lên lương.

 

Chie sưu tầm

Bình luận