Kinh doanh dịch vụ

Các bài toán đặc trưng cho ngành kinh doanh dịch vụ

Đặc điểm kinh doanh:

 • Kinh doanh dịch vụ rất đa dạng.
 • Quản lý phức tạp, nhất là nhân sự.
 • Khó kiểm soát chi phí gián tiếp.
 • Khó kiểm soát thất thoát.
 • Chính sách bán hàng linh hoạt.
 • Quản lý tiêu thụ và đầu vào.
 • Tính toán giá thành dịch vụ.
 • Cần được tùy biến theo từng dịch vụ.

Dịch vụ phức hợp

 • Quản lý chi phí trực tiếp và gián tiếp.
 • Kết hợp nhiều modul khác nhau.
 • Đơn giản hóa đầu ra, dễ sử dụng.
 • Thẻ theo dõi khách hàng, mã vạch.
 • Theo dơi tiến tŕnh của dịch vụ.
 • Tiêu thụ tự do hoặc theo công thức.
 • Quản lý liên hoàn các dịch vụ/hàng.
 • Các dịch vụ điển hình: phòng khám chữa bệnh, du lịch, lữ hành, thuê mướn…

Quản trị dự án

 • Thiết kế dự án, định mức tiến độ.
 • Hạn mức đầu tư và tiến độ giải ngân.
 • Phân công, làm việc nhóm, chia sẻ.
 • Theo dõi tiến độ theo thời gian thực.
 • Phát sinh và theo dõi các hạng mục.
 • Lịch làm việc, việc phải làm…
 • Cây tổ chức và cây xét duyệt.
 • Quản trị rủi ro.

 

Bình luận