“Khối quyết định” của RVX Manager

Với sự phát triển không ngừng của xã hội nói chung và các ngành kinh tế nói riêng, các nhà lãnh đạo đang phải đối mặt với vô vàn sức ép, những yếu tố tổ chức lẫn xã hội, đặc biệt là các nhân tố thị trường, khách hàng và đối thủ cạnh tranh… trong một môi trường ngày càng nghẹt thở về thông tin đa chiều, khiến họ phải đau đầu.

Một phương pháp đơn giản và thuận tiện hơn để kiểm soát dữ liệu của RVX Manager, đó là mô-đun được gọi là “khối lập phương quyết định” (Decision cube) hoặc gọi tắt là “khối quyết định” hay gọi chung là “báo cáo khối”.

Với “khối quyết định” này, RVX Manager sẽ cung cấp cho người dùng một cái nhìn đa chiều dựa trên các báo cáo. Sử dụng khối quyết định, bạn có thể:

  • Xem và phân tích dữ liệu từ đa chiều
  • Chiết xuất các dữ liệu báo cáo theo tiêu chí tùy chọn
  • Chuyển đổi trục để có được một báo cáo mới theo tiêu chí tùy chọn

Tầm nhìn của nhà quản lý

Nhà quản lý có thể có được một tầm nhìn bao quát nhờ các dữ liệu, ví dụ như phản ánh việc hàng bán chạy tại các điểm khác nhau trong khoảng thời gian nhất định.

Tầm nhìn quản lý tài chính

Bạn có thể phân lọc việc phân tích trong tháng, quý của các sản phẩm và các lĩnh vực…

Tầm nhìn của nhà quản lý khu vực

Bạn có thể xem và phân tích toàn bộ hoạt động của hàng hoá sản phẩm trong khu vực mà bạn phụ trách, trong giai đoạn nhất định.

Quyết định tức thì của lãnh đạo

Với các yêu cầu khác nhau bạn có thể chọn các tiêu chí khác nhau để có kết quả khách quan mong muốn. Đó là cơ sở để ban lãnh đạo đưa ra quyết định tức thì. Đây là điều rất cần thiết cho một ERP.

Bình luận