Hệ thống báo cáo

Trong bối cảnh trên, sự ra đời của một hệ thống tổ chức dữ liệu, quản lý thông tin hữu ích cùng với những kiến thức mới, lối trình bày đơn giản, xúc tích và những báo cáo có định dạng cụ thể phù hợp cho việc quản lý tổng hợp là sức mạnh chủ đạo của hệ thống, giúp các nhà lãnh đạo, các nhà tổ chức và cả các bộ phận đưa ra quyết định nhanh chóng và đúng đắn nhất.

Trong môi trường kinh doanh hiện đại, một khoảnh khắc có thể quyết định cả sự phát triển của một tổ chức, nó đòi hỏi phải có một hệ thống quản lý thông tin chặt chẽ, trong đó dữ liệu được hiển thị nhanh chóng, trình bày khoa học, đầy đủ, chính xác, đặc biệt là khả năng phân tích và tính dự báo cao… Và hệ thống ERP – RVX Manager đã hoàn toàn đáp ứng đầy đủ những tiêu chí đó.

Hệ thống báo cáo của RVX Manager là một hệ thống mở và động hoàn toàn, có tính nhất quán rất cao, với các mục đích sau:

  • Tạo mới, thay đổi, chỉnh sửa nhanh chóng dễ dàng
  • Tổ chức sử dụng có thể kiểm soát được các báo cáo
  • Giảm tối đa sự phụ thuộc vào nhà cung cấp

Các báo cáo đều có thể được hiển thị trực tiếp trên ngay giao diện (preview html), bằng file PDF, đồ thị hoặc xuất ra file excel, csv… và có thể kết nối với “Khối quyết định”. Mọi báo cáo đều được phân quyền chi tiết đến từng nhóm người dùng. Ngoài ra chúng còn có thể được thiết kế đặc biệt với định dạng đặc biệt (phi chuẩn) nếu cần.

 

Bình luận