Hạ tầng đám mây: Tất cả trên Azure

Chủ đề chính của Hội thảo “Nền tảng 2011” do Microsoft tổ chức mới đây ở Nga là điện toán mây: Tập đoàn đang kêu gọi các nhà phát triển chuyển các ứng dụng lên hạ tầng đám mây.

Chiến lược điện toán mây của Microsoft phân biệt 3 dạng hạ tầng phân tán: đám mây công cộng (public – đám mây của tập đoàn Microsoft), đám mây đối tác (thuộc sở hữu của các đối tác của Microsoft – các nhà cung cấp dịch vụ) và đám mây riêng (đám mây nội bộ của các công ty). Hiện tại, chỉ có đám mây công cộng của chính Microsoft là đã truy cập được và có tên là Azure.

Tuy nhiên, Microsoft đang chuẩn bị đề xuất cung cấp những sản phẩm tạm thời mang tên Azure Platform Appliance nhằm tạo các đám mây đối tác và đám mây riêng. Tổ hợp thiết bị – phần mềm này cho phép xây dựng đám mây công cộng. Thoạt đầu, ở Microsoft, người ta lên kế hoạch phân phối các thiết bị tương tự theo mớ để xây dựng các đám mây đối tác còn sau đó sẽ bán lẻ để sử dụng cho các đám mây riêng.

Đám mây xây dựng bằng tổ hợp này một phần sẽ nằm dưới sự kiểm soát của Microsoft. Mọi sản phẩm dòng Azure sẽ vận hành trên cơ sở công nghệ thống nhất, cho phép nhanh chóng chuyển các ứng dụng từ các đám mây công cộng sang đám mây đối tác và đám mây riêng. Như vậy, ngay từ giờ, đã có khả năng phát triển các ứng dụng cho đám mây Azure. Những ứng dụng này có thể đề xuất cho bất kỳ người nào sử dụng sản phẩm của Microsoft.

Trong đội hình của nền tảng Azure hiện có 4 thành phần: Hệ điều hành Windows Azure, hệ quản trị dữ liệu quan hệ SQL Azure, hệ thống quản trị máy ảo AppFabric và sàn giao dịch cho các ứng dụng đám mây Marketplace. Trong hệ thống thuật ngữ của Microsoft, một máy ảo riêng của đám mây Azure được gọi là một vai trò. Có 3 vai trò được xem xét: Web (dùng để xử lý các truy vấn web của các ứng dụng máy khách), Worker (xử lý dữ liệu) và VM (một máy tính Window ảo đầy đủ, trên đó có thể chạy các ứng dụng Windows truyền thống). Về nguyên tắc, một ứng dụng có thể cấu hình từ vài vai trò tương tác nhau. Bản thân nền tảng Azure đảm bảo hạ tầng mạng, hệ thống lưu trữ dữ liệu, cân bằng tải, hệ điều hành cập nhật, xử lý các truy vấn web và nhiều thứ khác cho các ứng dụng đám mây.

Cùng với việc xuất hiện vai trò VM, việc chuyển các ứng dụng sang nền tảng Windows Azure được đơn giản hoá. Tuy nhiên, Microsoft vẫn khuyến cáo các nhà phát triển viết lại các ứng dụng để chúng làm việc trên đám mây. Vấn đề là bất kỳ phiên bản của vai trò nào cũng có thể ngưng bởi hệ thống quản trị vào bất kỳ thời điểm nào và những dữ lệu được xử lý trong nó có thể bị mất. Cho nên, những ứng dụng cần có khả năng tự tạo lập vài vai trò như nhau để đảm bảo tính có thể thay thế của các chức năng và tính ổn định của tất cả ứng dụng nói chung.

Để tương tác các vai trò, các nhà phát triển đã xem xét vài phương án lưu trữ dữ liệu – Blob (hệ thống file); Table (dữ liệu ở dưới dạng bảng) và Queue (xếp hàng xử lý truy vấn). Trong đó, ở nền tảng không xem xét các cơ chế quản trị các giao dịch – việc giải quyết các vấn đề khi thiếu từng phiên bản vai trò riêng sẽ do chính ứng dụng đảm nhiệm.

Tuy nhiên, mô hình giao dịch xử lý dữ liệu được xem xét trong SQL Azure, còn hệ thống trên về bản chất sẽ là SQL Server, được triển khai trên nền tảng công nghệ của Microsoft. Nó đảm bảo mô hình giao dịch truyền thống về lưu trữ dữ liệu và đề xuất cho các máy khách của công ty khả năng sử dụng mọi loại dịch vụ được triển khai theo phương án cục bộ trong SQL Server. Thêm nữa, người dùng có thể đưa các ứng dụng của mình cho nền tảng Windows Azure vào vận hành với SQL Azure.

Các đối tác của Microsoft đã đi những bước đầu xử lý ứng dụng đám mây. Theo Dmitri Sotnhikov, Phó Giám đốc Quest Software về các giải pháp đám mây, Công ty ông đã chuyển các công cụ phân tích các bản ghi hệ thống và khôi phục các dữ liệu lên nền tảng Windows Azure.

Dĩ nhiên, bản thân Tập đoàn Microsoft đã giới thiệu tại Hội thảo những hình mẫu của tất cả sản phẩm cục bộ của mình trong phương án thể hiện đám mây. Ví dụ, với Xbox, tập đoàn đã phát triển dịch vụ đám mây Xbox Live và dịch vụ này cũng đã tiếp cận được tại Nga. Trong năm 2011, Microsoft đã lên kế hoạch làm quen người dùng Nga với Office 365, nơi hội tụ các phương án đám mây của Share Point, Exchange và Lync (tất cả đều online) – tất cả chúng đã được chuyển hoá thành tập hợp các vai trò trên nền tảng Azure.

Như đã nói, có những hình mẫu tương tự với hệ điều hành Windows và máy chủ cơ sở dữ liệu SQL Server. Eric Rudder, Phó Chủ tịch cao cấp Microsoft phụ trách chiến lược kỹ thuật tuyên bố, đến cuối năm 2010, dịch vụ đám mây truyền thông hợp nhất Lync Server 2010 Online sẽ được cung cấp miễn phí. Tập đoàn rất nghiêm túc phát triển các ứng dụng đám mây, đã lên kế hoạch dẫn đầu trong việc di chuyển lên các đám mây.

(Theo PCW VN/ ComputerWorld Nga)

Bình luận