Hướng dẫn sử dụng PPTP VPN trên Linux

Để có thể cấu hình PPTP VPN trên Linux bạn có thể nhấp phải chuột vào biểu tượng mạng. Vào mục Kết nối VPN / Cấu hình VPN màn hình sẽ hiện lên cửa sổ sau :

Nhấp chuột vào Thêm để bắt đầu tạo thêm giao thức mạng PPTP VPN mới :

Lựa chọn loại kết nối VPN là PPTP và nhấn nút Tạo…

Trong đó thì  phần –  Gateway là để bạn nhập địa chỉ máy chủ PPTP mà bạn muốn sử dụng, ví dụ us3.supervpn.net

– User name và Mật khẩu là tài khoản đã được kích hoạt từ email của bạn

Khi đã điền xong các thông tin, bạn nhấp chuột vào  Advanced :

Lựa chọn các thông tin chinh xác và nhấn OK để lưu lại kết nối của bạn.

 

Bình luận