Hướng dẫn sử dụng PPTP VPN trên Mac OS X

B1: Để bắt đầu cấu hình cho mạng kết nối mới trên Mac OS X, bạn mở mục System Preferences từ Menu. Trong phần Internet & Wireless chọn Network:

B2 : Thêm một giao thức mạng mới bằng cách nhấn vào dấu +. Khi đó cửa sổ mới sẽ hiện ra:

B3: Giao diện được thiết lập để VPN, Loại VPN sử dụng PPTP , tên của dịch vụ là Ipredator. Nhấp chuột vào Create để tạo

– Giao thức mạng mới cần phải được cung cấp với một địa chỉ Server để kết nối, đó là pptp.ipredator.se. Ngoài ra, bạn phải nhập tài khoản người dùng, chỉ cho phép tối đa (128 bit) mã hóa. Để tiện lợi cho việc sử dụng sau này bạn nhấp chuột vào ô “Show VPN status in menu bar” (Hiển thị trạng thái VPN trên thanh công cụ)

– Ở đây, bạn cần phải cung cấp mật khẩu của bạn , Nhấp OK và nhấp vào Advanced settings (cài đặt nâng cao)

B4 : Tại tab Options bạn phải chắc chắn với lựa chọn “Send all traffic over VPN connection” (Gửi tất cả thông qua kết nối VPN)

– Hạn chế Ipv6 ở mục Link – local only sau đó nhấn OK

B5: Nhấn Apply để lưu lại các thiết lập của bạn. Giao thức PPTP đã được cấu hình:

* Sau khi hoàn thành xong phần cấu hình cho PPTP bạn có thể kiểm thử:

  • Để dùng thử bạn nhấp chuột vào Connect và đợi cho giao diện mạng hiện lên để xác thực:

  • Sau khi kết nối thành công, tình trạng mạng liên kết tương ứng được hiển thị. Bạn có thể đóng System Preferences

  • Trong trường hợp bạn đã check vào ô Show VPN status in menu bar thì kết nối sẽ được hiển thị trong hình sau:

Bình luận