[Tài liệu giới thiệu sản phẩm]

Dưới đây là một số bản tài liệu giới thiệu sản phẩm, dịch vụ và về công ty dưới dạng PDF dành cho khách hàng và đối tác.

  1. Giới thiệu về công ty và các sản phẩm của công ty – (Bản Tải về)
  2. Giới thiệu về sản phẩm RVX Manager – (Bản Tải về)
  3. Giới thiệu về sản phẩm RVX Manager và RVX Cloud – (Bản Tải về)
  4. Hồ sơ sản phẩm RVX Manager và giới thiệu công ty – (Bản Tải về)
  5. Danh sách các chức năng của giải pháp – (Bản Tải về)
  6. RVX Total Manager, giải pháp tổng thể toàn doanh nghiệp và quản trị một cửa cho doanh nghiệp nhỏ – (Bản Tải về)
  7. Hồ sơ năng lực công ty – (Bản tải về)
Thư ngỏ:

Giới thiệu tóm tắt các giải pháp đặc trưng cho các ngành công nghiệp:

Bình luận