ERP – Những yếu tố dẫn tới thành công hay thất bại

VIAMI Software, Trung tâm đào tạo và tư vấn doanh nghiệp

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

KĨ NĂNG VÀ ỨNG DỤNG QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP (ERP)

Để đủ sức đối đầu với sự cạnh tranh gay gắt của kinh tế thị trường, chủ Doanh nghiệp cần có nhận thức đầy đủ về vấn đề quản lý tài nguyên. Tái cấu trúc là việc làm thường xuyên của những doanh nghiệp có ý thức và là đòi hỏi cấp bách trong thời ký khủng hoảng. Nó là cuộc cách mạng quy trình, công nghệ, con người nhằm tạo sức bật cho mỗi doanh nghiệp.

Trở ngại lớn nhất của đa số các doanh nghiệp Việt Nam đang gặp phải trên con đường phát triển là căn bệnh “lãng phí tài nguyên”. Thuật ngữ ERP (Enterprise Resource Planning – Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp) đã được nhiều lãnh đạo làm quen và hướng tới… Tuy nhiên còn một tài nguyên vô cùng quan trọng mà ai cũng biết nhưng nhiều doanh nghiệp còn chưa thực sự quan tâm đúng mức, đó chính là khách hàng.

Bạn cần đặt ra yêu cầu để ERP không chỉ là nhà quản lý chuyên cần mà còn phải là nhà phát triển kinh doanh hoàn hảo cho doanh nghiệp bạn, giúp bạn phòng ngừa mọi rủi ro.

Hiểu được những băn khoăn đó của doanh nghiệp, VIAMI Software tổ chức chuyên đề:

“ERP đối với doanh nghiệp – Những yếu tố dẫn tới thành công hay thất bại”

 

Quản trị nguồn lực doanh nghiệp (ERP) (30 tiết)

Mục tiêu: Trang bị cho các cấp lãnh đạo và các nhà quản lý những kiến thức đầy đủ về quản lý và hoạch định nguồn tài nguyên doanh nghiệp, khai thác có hiệu quả nhất các nguồn tài nguyên của tổ chức, khi nào cần đến ERP, phương pháp lựa chọn ERP, những bí quyết thành công hay thất bại của ứng dụng ERP…

Đối tượng: HĐQT, CEO, CIO, CFO, cán bộ quản lý và chủ chốt của các doanh nghiệp và tổ chức…

Thu hoạch: Học viên sau khóa học sẽ nhận biết được tầm quan trọng của từng khâu trong quản trị nguồn lực doanh nghiệp, có kiến thức thực tế về việc sử dụng ERP để khai thác tối đa các tài nguyên nhằm phát triển doanh nghiệp, rút ra bài học để đảm bảo thành công cho ERP. Lãnh đạo có thể biết cách đặt đầu đề bài toán, đặt yêu cầu ERP để có thể quản lý hoàn hảo và không phụ thuộc vào yếu tố nhân sự… và biết được đầu tư như thế nào là hiệu quả nhất.

ERP. Sự cần thiết

 • Thông tin đối với doanh nghiệp
 • Các bài toán của doanh nghiệp
 • ERP là gì?
 • ERP – lựa chọn khôn ngoan để phát triển bền vững
 • Băn khoăn
 • Làm thế nào để tránh thất bại trong việc đầu tư vào ERP?

Module 1

Nhận biết rủi ro của doanh nghiệp trên lĩnh vực quản lý (Tài liệu hoặc Tài liệu 2)

 • Nhận thức đúng về giá trị của các loại tài sản
 • Những nguy cơ mất mát tài sản
 • Rủi ro luôn rình rập nhưng chỉ hiện hữu khi nhận thức được nó
 • Quản trị rủi ro
 • Quản trị là yếu tố quyết định cho sự thành bại của DN
 • Bài tập trắc nghiệm

ERP đại cương và thực tiễn (Tài liệu)

 • Khái niệm tổng quan về ERP
 • Lịch sử phát triển của ERP
 • ERP mang lại những lợi ích gì?
 • Những giới hạn của hệ thống ERP
 • Các hệ ERP có mặt trên thị trường TG và VN
 • Phân tích các hệ thống ERP truyền thống
 • Bài tập trắc nghiệm

Nhận thức đúng của lãnh đạo đối với ERP (Tài liệu)

 • Chiến lược phát triển doanh nghiệp và ERP
 • Có nên sử dụng tư vấn? Tư vấn như thế nào cho đúng?
 • Ai là người nên nghe giới thiệu và quyết định về ERP?
 • Lãnh đạo cần báo cáo mà không phụ thuộc vào người báo cáo
 • Nhận thức về thay đổi và Rủi ro
 • Nhận thức đúng về sự đầu tư cho ERP
 • Những tiêu chí để đánh giá mức độ thành công của ERP
 • Trắc nghiệm về nhận thức quản lý của lãnh đạo

Những yếu tố dẫn tới thành công hay thất bại của ERP (Tài liệu)

 • Vì sao ERP thất bại nhiều hơn thành công?
 • Những sai lầm thường gặp
 • Tương lai của ERP, vì sao vẫn nhất thiết phải có ERP?
 • Tiêu chuẩn hóa và những rủi ro của ERP
 • Yếu tố quyết định sự thành bại của ERP
 • Những bài học từ thất bại và thành công
 • Bài tập tình huống

Những vai trò then chốt trong quản trị dự án ERP (Tài liệu)

 • Quản trị dự án ERP
 • Vai trò của Tư vấn trong triển khai
 • Vai trò của các cấp lãnh đạo trong việc triển khai ERP
 • Thần dược hay thuốc bách bệnh
 • Cách đặt đầu đề bài toán
 • Khó khăn và cách tháo gỡ đối với các DN nhỏ và vừa
 • Bài tập tình huống

Module 2

Thiết kế sự khác biệt và khai thác tài nguyên khách hàng (Tài liệu)

 • Thiết kế và quản lý sự khác biệt là chìa khóa của sự thành công
 • Khuyến mại và các bài toán quản lý khuyến mại
 • Chăm sóc khách hàng từ lần mua đầu tiên
 • Các bài toán chăm sóc khách hàng hiện đại
 • Ứng dụng những thành tựu CNTT mới nhất vào chăm sóc khách hàng
 • Bài tập tình huống và ứng dụng thực tế

Khai thác tài nguyên hàng hóa và tài chính (Tài liệu)

 • Các bài toán đặc trưng về quản lý vật tư và tài chính
 • Quản lý tồn kho và tuổi tồn, vòng quay hàng hóa
 • Quản lý công nợ và tuổi công nợ, đối trừ công nợ
 • Quản lý tài chính và kế toán
 • Bài tập tình huống, hỏi đáp, thảo luận

Khai thác tài nguyên tài sản và nhân sự (Tài liệu)

 • Tài sản cố định và các phương pháp quản lý
 • Các bài toán đặc trưng về quản lý nhân sự
 • Ý tưởng sáng tạo của con người trong những quy trình cứng nhắc
 • Quản lý nhân sự liên quan đến các hoạt động kinh doanh
 • Bài tập tình huống, hỏi đáp, thảo luận

Lộ trình triển khai 1 giải pháp ERP (Tài liệu)

 • Phương pháp Triển khai thực hiện một hệ thống ERP
 • Các vấn đề then chốt khi Triển khai thực hiện ERP
 • Thời gian triển khai thế nào là tối ưu
 • Quản lý dự án triển khai ERP
 • Quản lý các Thay đổi và Rủi ro
 • Chiến lược đào tạo
 • Quản lý và Bảo trì hệ thống ERP
 • Lộ trình thích hợp cho các DN nhỏ và vừa
 • Bài tập tình huống và trắc nghiệm

Bài toán hiệu quả của việc đầu tư vào 1 giải pháp ERP (Tài liệu)

 • Đầu tư vào ERP như thế nào cho hợp lý?
 • Mô hình hệ thống ERP hiện tại
 • Thương mại và kinh doanh điện tử
 • Mô hình dịch vụ và đám mây dịch vụ
 • An ninh an toàn dữ liệu như thế nào?
 • DN vừa và nhỏ được hưởng lợi gì?
 • Trao đổi, thảo luận, hỏi đáp

 

Bình luận