Doanh nghiệp chi mạnh cho phần mềm xã hội

Các doanh nghiệp chi mạnh tay hơn cho phần mềm xã hội, với mức chi năm nay đạt 664,4 triệu USD, nhằm tạo sự linh hoạt hơn trong cách tương tác với nhân viên và chia sẻ thông tin.

Công ty nghiên cứu thị trường Gartner cho biết, tính đến cuối năm nay các công ty trên toàn cầu chi nhiều hơn 15% (tức đạt 664,4 triệu USD) cho phần mềm xã hội doanh nghiệp so với năm ngoái. Mức tăng trưởng này có thể vẫn giữ vững cho năm tới, tức có thể đạt 769,2 triệu USD.

Phần mềm xã hội doanh nghiệp dựa trên nền tảng các ứng dụng cộng tác Web 2.0 thích hợp cho công việc. Với những ứng dụng cộng tác gồm blog, wiki, tiểu blog như Twitter, mạng xã hội Facebook, người dùng có thể chia sẻ nội dung bằng cách gắn thẻ và đánh giá chất lượng của nội dung đó, thảo luận trong các diễn đàn và liên kết với các nguồn cung cấp thông tin khác. Để tất cả mô hình nói trên có thể phù hợp với tính chất công việc, các nhà cung cấp phần mềm xã hội cho doanh nghiệp đã thêm vào các tính năng quản lí, bảo mật và kiểm soát quyền cũng như khả năng tích hợp với các công cụ khác hỗ trợ cho công việc.

Theo Gartner, các chủ doanh nghiệp đang tìm kiếm các nền tảng ứng dụng mang tính cộng tác và truyền thông theo hình thức mở rộng và bổ sung để tạo sự linh hoạt hơn trong cách tương tác với nhân viên và chia sẻ thông tin so với các ứng dụng cộng tác quen thuộc như email, các công cụ dành cho mạng nội bộ. Vì thế, các ứng dụng dạng phần mềm xã hội được xem là một cách tiếp cận mới.

Gartner cũng ghi nhận một số mô hình phổ biến cho phần mềm xã hội như dịch vụ điện toán đám mây theo nhu cầu. Hiện nay, thị trường phần mềm xã hội cũng có sự tham gia của các nhà cung cấp phần mềm cộng tác truyền thống như Microsoft, IBM và Novell cũng như các chuyên gia trong lĩnh vực phần mềm xã hội như Socialtext và Jive Software.

(Nguồn: InfoWorld, 16/12/2010)

Bình luận