CRM – Quản trị quan hệ khách hàng

Modul đặc biệt này là kết quả của sự liên kết, phân tích thông tin từ nhiều modul khác nhau nhằm tăng năng suất các hoạt động maketing, bán hàng, hỗ trợ – chăm sóc khách hàng, mang lại lợi nhuận lớn cho doanh nghiệp và sự thoả mãn cao nhất cho khách hàng. Thông qua các module chiến dịch + ticketing + todo list… phân tích hiệu quả, tương tác và tạo báo cáo. CRM còn giúp ban lãnh đạo xem xét, đánh giá hiệu quả công việc của các nhân viên để đưa ra được các chính sách khen thưởng hoặc kỷ luật thích đáng.

CRM cho phép hoạch định, quản lý các chiến dịch tiếp thị: điện thoại, email, SMS, mạng xã hội… Nó có thể tích hợp được với tổng đài digital và với CSDL của tổng đài nếu có, nhằm quản lý các cuộc gọi điện thoại đi và đến trong công ty.

Modul Thẻ công việc (ticketing) cung cấp một giải pháp mới nhằm hỗ trợ việc theo dõi các nhiệm vụ, công việc và những yêu cầu của khách hàng. Bạn có thể giao việc thông qua thẻ này cho nhân viên của công ty cùng với thời hạn của công việc. Thẻ công việc cũng là một phương thức quản lí thời gian hỗ trợ khách hàng, một cách hữu hiệu, giúp bạn kiểm tra xem có bao nhiêu sự việc đối với mỗi khách hàng cụ thể cũng như có bao nhiêu vấn đề phát sinh cần giải quyết. Theo dõi mức độ hoàn thành nhiệm vụ đã phân công, được giải quyết hoặc chưa được giải quyết cho các bộ phận.

CRM giúp bạn bố trí lịch làm việc cho cá nhân, cho tập thể, phân ca và phân công công việc. Lịch độc lập hoặc Gadgets lịch Google + todo list + asign to kết hợp với quản trị dự án.

CRM cho phép các nhà quản trị công ty xác lập vai trò và vị trí của những nhân viên bán hàng, nhân viên quan hệ khách hàng, qua đó quản lý và phát huy hết vai trò của họ.

Bình luận