Chuyển đổi CNTT sang Google Apps

Doanh nghiệp CNTT phải thích ứng để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của môi trường kinh doanh liên tục thay đổi. Đối với nhiều người, những câu trả lời nằm trong điện toán đám mây, đại diện cho một sự thay đổi tổng thể ở cách chúng tôi tiếp cận, quản lí và chia sẻ thông tin qua Internet. Bằng cách thay thế các ứng dụng truyền thống trên tiền đề như email với nhiều dịch vụ tiên tiến dựa trên web như Google Apps, tất cả các tổ chức với quy mô lớn nhỏ khác nhau đều có thể nhanh chóng, dễ dàng chuyển đổi ngành CNTT của họ, từ chiến thuật đến tư duy chiến lược để có thể đáp ứng nhu cầu tổng thể của kinh doanh. Kết quả là các công ty như Konica Minolta Giải pháp kinh doanh Mỹ (Konica Minolta) bây giờ phụ thuộc vào Google Apps để duy trì sự lãnh đạo ngành công nghiệp và thích ứng với sự thay đổi liên tục về kinh tế của toàn cầu.

Webcast này cung cấp một cái nhìn thẳng thắn và chính xác tại Konica Minolta. Cách thức chuyển đổi tổ chức CNTT của mình với Google Apps để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của doanh nghiệp phát triển nó:

  • Tìm hiểu lí do tại sao Konica Minolta chuyển sang Google Apps trong một nỗ lực tập trung để hỗ trợ tiếp tục sáp nhập và mua lại của nó;
  • Sự đổi mới chưa từng có trong Google Apps đã chứng minh vô giá cho Konica Minolta thoát khỏi những hạn chế của các giải pháp truyền thống trên tiền đề.
  • Tìm hiểu cách Google Apps phát huy hiệu quả CNTT nhằm phù hợp hơn với nhu cầu của người sử dụng và càng có giá trị chiến lược cho doanh nghiệp.

Xem Webcast này TechRepublic được nghe từ Cathy Lilli – Giám đốc Dịch vụ Cơ sở hạ tầng và Chris Henry –  Quản lý tin nhắn & Bảo mật CNTT cho Konica Minolta để tìm hiểu làm cách nào bạn có thể chuyển đổi tổ chức IT của bạn với Google Apps và điện toán đám mây.

Nguồn TechRepublic

Bình luận