BITEXCO Land vận hành ERP chuyên ngành bất động sản

Ngày 07/12/2010, Tập đoàn BITEXCO và Global CyberSoft chính thức công bố Hệ thống SAP ERP – Giải pháp chuyên ngành bất động sản tại BITEXCO Land đi vào hoạt động.

Với thời điểm chính thức vận hành là ngày 01/12/2010, đây có thể xem là một dự án ERP chuyên ngành có thời gian triển khai ngắn nhất tại Việt Nam từ trước đến nay – khoảng 3 tháng rưỡi kể từ ngày khởi động 19/08/2010. Tốc độ này đạt được chủ yếu là nhờ áp dụng phương pháp triển khai kết hợp các thực tiễn chuyên ngành tốt nhất của SAP. Trong đó, đặc biệt là tổng thời gian dành cho giai đoạn “Đánh giá và xác nhận quy trình nghiệp vụ” chỉ là 3 tuần, ngắn hơn nhiều so phương pháp triển khai thông thường.

Gói giải pháp chuyên ngành BĐS được hiệu chỉnh sẵn từ giải pháp gốc SAP ERP, từ đó cho phép BITEXCO tận dụng những kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản và triển khai SAP của đối tác tư vấn triển khai BayanTrade (Philippines) và Global CyberSoft.

Thay vì phải xây dựng lại từ đầu toàn bộ các quy trình hoạt động của BITEXCO Land, đối tác tư vấn triển khai chỉ cần đánh giá các quy trình này với bảng mẫu quy trình được rút ra từ kinh nghiệm triển khai, từ đó lựa chọn và ghép vào hệ thống SAP ERP. Đây chính là yếu tố quan trọng nhất giúp rút ngắn thời gian triển khai và tiết kiệm chi phí cho tất cả các bên tham gia.

Trong giai đoạn đi vào hoạt động ban đầu, BITEXCO Land sẽ tập trung sử dụng một số phân hệ quản lí bất động sản chính của giải pháp, bao gồm quản lí mua bán, quản lí cho thuê, quản lí bảo dưỡng và quản lí tài chính để liên kết toàn bộ hệ thống.

(Theo PC World)

Bình luận