APEJ: Tiếp tục chuyển hoá DN và tăng trưởng điện toán mây

Chuyển hoá doanh nghiệp và các dịch vụ đám mây tiếp tục tăng trưởng trên thị trường dịch vụ CNTT khu vực châu Á – Thái Bình Dương trừ Nhật (APEJ), theo IDC APEJ.

Ngày 2/12/2010, từ Singapore và Hồng Kông, IDC châu Á – Thái Bình Dương đã phát hành bản báo cáo nửa năm về dịch vụ CNTT, về việc thị trường dịch vụ CNTT khu vực châu Á – Thái Bình Dương trừ Nhật (APEJ) sẽ tiếp tục tăng trưởng trong năm 2011 sau khi phục hồi mạnh mẽ trong năm 2010. IDC dự báo theo kinh nghiệm, thị trường sẽ tăng trưởng 9,4% trong năm 2011, chủ yếu là do các dự án thuê ngoài và các dự án định hướng dịch vụ và sự hấp thu của các dịch vụ đám mây.

“Các công nghệ mới và mô hình dịch vụ CNTT đang thay đổi môi trường CNTT. CNTT như một dịch vụ và mô hình trả tiền theo thực tế sử dụng đã kích hoạt thị trường nhằm khám phá những lựa chọn thay thế cho mô hình thuê ngoài truyền thống. Điều này dẫn đến sự quan tâm ngày càng tăng trong tổ chức quản lí ứng dụng như là một sự chuyển tiếp đến một đám mây công cộng cùng với các dự án trung tâm dữ liệu hợp nhất và ảo hóa”, ông Natalie Wan, giám đốc nghiên cứu cao cấp của Tập đoàn Dịch vụ nghiên cứu IDC châu Á – Thái Bình Dương nói.

Những phát hiện chính của nghiên cứu bao gồm:

• Tư vấn về lãnh đạo và kinh doanh theo sự chuyển đổi, đặc biệt là các đám mây sáng kiến liên quan, được chọn lên nhanh chóng cho phép các doanh nghiệp nắm bắt cơ hội trong môi trường kinh tế hồi phục.

• Server, lưu trữ và ảo hóa máy tính để bàn, cùng với quá trình chuyển sang trung tâm dữ liệu thế hệ mới tiếp tục hỗ trợ phát triển mạng lưới tư vấn và hội nhập dịch vụ.

• Giải pháp phân tích kinh doanh đang phát triển nhanh hơn, càng nhiều doanh nghiệp yêu cầu khả năng tận dụng ích lợi từ giá trị của thông tin và nâng cao khả năng cạnh tranh và rút ngắn thời gian đưa sản phẩm ra thị trường.

• Các doanh nghiệp đang tìm kiếm đến đầu cuối dịch vụ quản lí. Việc mở rộng hệ sinh thái đối tác sẽ có ý nghĩa quyết định đáp ứng các yêu cầu ngày càng tăng về tuân thủ và phục hồi thảm họa.

• Với sự hấp thu của công nghệ di động, điện toán mây, mạng xã hội và Web 2.0, bảo mật và các dịch vụ đánh giá rủi ro vẫn còn thời sự nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp để đánh giá thế trận an ninh trước khi triển khai công nghệ mới và củng cố việc quản lí thông tin mạnh để quản lí thông tin doanh nghiệp trên các đám mây.

“Sự chuyển đổi cơ sở hạ tầng CNTT, hiện đại hóa các ứng dụng cũng như hợp lí hóa quy trình kinh doanh… là các yếu tố chính đối với các khoản đầu tư của doanh nghiệp CNTT. Các áp lực giảm CAPEX (quỹ nâng cấp) vẫn còn và điều này sẽ tiếp tục kéo theo đổi mới trong dịch vụ thuê ngoài trong 12 tháng tới như quản lí và điều hành các dịch vụ CNTT đang được lưu ý trong các đề xuất về giá cho các dịch vụ thuê ngoài”, Linus Lai, Phó Giám đốc Nhóm Nghiên cứu Dịch vụ của IDC châu Á – Thái Bình Dương kết luận.

( Theo PCW )

Bình luận