10 LÝ DO LÀM CHO VIỆC TRIỂN KHAI ERP THẤT BẠI

Có rất nhiều lý do có thể làm cho việc triển khai dự án ERP bị thất bại, sau đây chúng tôi xin liệt kế ra 10 lý do thường xuyên sảy ra nhất.

1. Lãnh đạo chưa đủ quyết tâm do chưa cảm nhận được viễn cảnh tương lai và dự án triển khai ERP bị ngưng giữa chừng cho không vượt được qua các khó khăn.

2. Quản điểm của nhà cung cấp phần mềm và doanh nghiệp không tương đồng.

3. Hệ thống quản lý doanh nghiệp chưa đủ chuẩn hoá ở mức độ áp dụng được ERP, doanh nghiệp bỏ qua bước xây dựng hệ thống quản lý.

4. Doanh nghiệp không có một ban quản lý đủ mạnh mà người đứng đầu có đủ năng lực đánh giá, đủ thẩm quyền quyết định và điều phối nhân sự.

5. Không có một kế hoạch cụ thể về việc bố trí nguồn lực về thời gian, nhân sự và trang thiết bị cho dự án.

6. Bỏ qua hoặc tiến hành sơ sài các bước cơ bản của quá trình triển khai như: đả thông tư tưởng đội ngũ, thời gian lập kế hoạch triển khai quá ít…

7. Không ý thức được các khó khăn có thể nảy sinh, chủ quan cho rằng việc triển khai là dễ thực hiện.

8. Quá tải đội ngũ do phải làm cùng một lúc hai việc: công việc hàng ngày đồng thời với việc triển khai phần mềm.

9. Các công việc của doanh nghiệp cắt ngang quá trình triển khai: sát nhập, phân tách, cổ phần hoá…

10. Quyền lợi một số cá nhân, bộ phận mâu thuẫn với mục tiêu dự án dẫn đến không nhiệt tình làm việc hoặc cản trở triển khai

Theo ERP Solution

Bình luận