Kho ứng dụng Facebook đã hoạt động trên toàn cầu

Facebook đã lặng lẽ đưa App Center – nền tảng web di động chuyên cung cấp các ứng dụng Facebook –  hoạt động với người dùng khắp thế giới.

Thông tin này được công bố đầu tiên trên Twitter bởi một đại diện Facebook, rằng App Center đã “có thể truy cập bởi 100% người dùng toàn cầu”.

App Center được Facebook phát hành tại Mỹ vào đầu tháng 06/2012, cung cấp các gợi ý về ứng dụng cá nhân hóa dành cho iOS, Android và các tình duyệt Web. Tất nhiên, nó còn bao gồm nhiều ứng dụng sử dụng “Facebook Connect” (Facebook Connect cho phép thành viên Facebook đăng nhập vào các trang web khác sử dụng tài khoản Facebook và “kết nối” thông tin nhận dạng, bạn bè, các định dạng cá nhân của họ trên Facebook vào các trang web đó. Có nghĩa là, người dùng không phải tạo hồ sơ cá nhân trực tuyến khác. Bạn có thể sử dụng thông tin nhận dạng của mình trên Facebook để đăng nhập vào các trang web đó). Vì vậy, App Center không chỉ là nơi để khám phá ứng dụng mới, mà còn là cách để Facebook lây lan tầm ảnh hưởng của mình.

App Center cho bạn phép bạn tìm kiếm các ứng dụng xã hội thú vị dành cho Facebook. Ngoài ra, bạn có thể xem bạn bè mình đã cài đặt những ứng dụng nào, và họ đánh giá ra sao về ứng dụng đó.

THeo ICTnews

Bình luận