Đồng hành cùng doanh nghiệp

Khác với những tư vấn truyền đạt kiến thức, hay tư vấn xây dựng một dự án cụ thể nào đó mà ở đó nhà tư vấn mang hết sức lực để trình bày giải pháp và kiến thức của mình, được vỗ tay hoàn hô sau đó đồ án được cất cẩn thận trong tủ và đâu lại vào đấy.

Phương pháp đồng hành được nhà tư vấn của chúng tôi thực hiện với doanh nghiệp một cách chu đáo, thiết lập và thực hành cùng doanh nghiệp những kiến thức và quy trình cần thiết nhằm đảm bảo chắc chắn việc hoàn thành sứ mệnh của nhà tư vấn đối với doanh nghiệp.

Huấn luyện viên doanh nghiệp là nhân tố không thể thiếu trong việc đồng hành. Huấn luyện viên không làm công việc một cách độc thân, không làm thay doanh nghiệp mà cũng không đưa những kiến thức cao siêu ra để đánh đố doanh nghiệp. Huấn luyện viên có trách nhiệm hướng dẫn, chỉ dẫn doanh nghiệp tự làm mọi công việc để đi đúng hướng.

Như vậy, nhà tư vấn lúc này được gọi là “tư vấn huấn luyện viên”. Một dự án tư vấn-huấn luyện sẽ không thể là ngắn hạn mà là một quá trình, ít nhất là 1 năm cho đến khi doanh nghiệp có thể tự thực hiện được mục tiêu đặt ra.

“Tư vấn-huấn luyện viên” là nhà tư vấn, đồng thời là cố vấn, là huấn luyện viên, là cộng sự và là người tạo động lực, nhiều khi là người thách thức để giúp doanh nghiệp đạt mục tiêu mong muốn.

Ban đầu, tỷ trọng vai trò của “nhà tư vấn huấn luyện viên” có thể lên tới 80% và chỉ có thể nói đến việc hoàn thành mục tiêu khi vai trò đó còn tối đa 20%.

Bình luận