ứng dụng Binh pháp trong triển khai ERP

01 kế sách

tại hạ mạn phép hạ phím trước

Tôn Tử nói:”Chiến tranh là đại sự của quốc gia, quan hệ tới việc sống chết của nhân dân, sự mất còn của nhà nước, không thể không khảo sát nghiên cứu cho thật kỹ. Cho nên, phải dựa vào năm mặt sau đây mà phân tích, nghiên cứu, so sánh các điều kiện tốt xấu giữa hai bên đối địch, để tìm hiểu tình thế thắng bại trong chiến tranh

1.- Một là đạo. [Đạo là chỉ việc chính trị, đạo nghĩa, phải làm cho nguyện vọng của dân chúng và vua nhất trí với nhau, đồng tâm đồng đức.]

2.- Hai là Thiên. [Thiên là thiên thời, nói về ngày đêm, trời râm trời nắng, trời lạnh trời nóng, tức tình trạng về khí hậu thời tiết.]

3.- Ba là Địa. [Địa là địa lợi, nói về đường sá xa gần, địa thế hiểm yếu hay bằng phẳng, khu vực tác chiến rộng hẹp, địa hình phải chăng có lợi cho tiến công, phòng thủ, tiến tới, thối lui.]

4.- Bốn là Tướng. [Tướng là tướng soái, tức nói về tài trí, uy tín, lòng nhân ái, lòng can đảm, sự uy nghiêm của người tướng.]

5.- Năm là Pháp. [Pháp là pháp chế, nói về tình trạng tổ chức, biên chế, sự quy định về hiệu lệnh chỉ huy, sự phân chia chức quyền của tướng tá, sự cung ứng vật tư cho quân đội và chế độ quản lý…]

…”

dự án ERP thì cũng thế việc đầu tiên là phải xem xét kỹ

Đầu tiên là Đạo: tức là phải xem mục tiêu, lợi ích của các bên liên quan trong dự án: doanh nghiện và tư vấn triển khai (để ngắn gọn sẽ dùng chung cụm từ “tư vấn triển khai” là nói đến cả NCC giải pháp + đối tác triển khai giải pháp). trong tình hình chung thì cả DN và ông tư vấn triển khai đều mong muốn dự án sẽ thành công đúng tiến độ, đúng nguồn lực,… xem xét mức độ quan tâm và quyết tâm của lãnh đạo hai bên…

Về Thiên, phài xem tình hình thị trường, kinh tế chính trị xã hội có đang thuận lợi, hay là khủng hoảng để còn biết đường mà binh…

Về Địa, cái này quan trọng à phải xem phạm vi dự án là như thế nào? bao nhiêu địa điểm? bao nhiêu phân hệ?… no limit thì chiến tranh muôn thu cũng chưa kết thúc

Về Tướng, đó chủ yếu là nói tới ông PM (Project Manager) ông này phải có nghề, phải bản lĩnh “say no” với những yêu cầu vô lý, phải biết đâu là rùi ro của dự án, biết quản lí thay đổi, phải có tâm và có tầm…

Về Pháp, đó là phương pháp luận triển khai mọi người phải tuân thủ, trách nhiện cho từng thanh viên phải clear…

nói chung cũng phải xem cách ăn chia dự án là như thế nào? nên deal trước để khi ca khúc khải hoàn về còn có cái mà chia

Theo tuvanerp.vn

Bình luận