Trần Xuân Kiên

“Chúng tôi nhận thức được rằng ứng dụng CNTT vào trong quản lý là một yêu cầu thiết yếu cho tất cả các doanh nghiệp bán lẻ. Lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp thể hiện ở khả năng quản trị. Từ năm 2006 chúng tôi đã quyết định đầu tư vào ERP, mặc dù đó là khoản đầu tư rất lớn so với chúng tôi thời đó, nhưng chỉ sau một thời gian ngắn ứng dụng quyết liệt, nó đã mang lại hiệu quả ngoài sức mong đợi. Chúng tôi cho rằng đó là khoản đầu tư rất khôn ngoạn cho việc phát triển doanh nghiệp”

Trần Xuân Kiên – Cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thế giới số Trần Anh, Nhà sáng lập Co-Go

 

Bình luận

Trần Xuân Kiên

Chủ tịch HĐQT Co-Go