Lê Văn Lợi

“Khi chúng ta nói đến đầu tư cho CNTT cần phải coi đó là đầu tư cho hạ tầng và là một đầu tư lâu dài mang tính chiến lược, cần được chuẩn bị kỹ lưỡng và có phương pháp luận bài bản…”

Lê Văn Lợi – Giám đốc Viện viện Tin học Doanh nghiệp, VCCI

Bình luận

Lê Văn Lợi

Giám đốc Viện viện Tin học Doanh nghiệp, VCCI