Thẻ công việc (Ticketing)

posted in: Hỗ trợ, Quản lý bạn hàng | 0

Mô tả Thẻ cung cấp một giải pháp mới nhằm hỗ trợ việc theo dõi các nhiệm vụ, các sự việc và những yêu cầu của khách hàng. Bạn có thể giao thẻ cho nhân viên công ty / người … Continued